Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Apoštolát modlitby - prosinec


Z Vatikánu , Apoštolát modlitby
Datum:

Přidejte se svými modlitbami ke Světovému apoštolátu modliteb.

Úmysl papeže 

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.

Studenti z našich škol, kteří se dostávají na praxi do nejchudších oblastí světa, se vracejí změněni a obohaceni. Obráceni dotykem s chudobou, nouzí a odvahou lidí „čtou“ svůj vlastní život v jiném světle. Dobrovolnictví osciluje mezi dvojím pnutím: nutností zachovávat maximální obezřetnost v ochraně zdraví všech, tedy i těch, kteří se o druhé chtějí starat; a zároveň potřebnou odvahou v nouzi druhé neopouštět. K tomu dává sílu zkušenost se statečnými lidmi, kteří svou velkorysou radostí rozhodující události našich společných dějin zapisují do Božího Srdce!“ (papež František, Fratelli tutti, 54)

Národní úmysl

 Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb – Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.

„Vánoce jsou svátky úžasu, který se neomezuje jen na prchavou emoci spojenou s vnějškovostí svátku nebo s konzumní horečnatostí. Pokud se Vánoce zredukují jen na to, nic se nezmění: zítra to bude stejné jako včera, příští rok to bude stejné jako loni a tak dále. Je to, jako bychom se ohřáli jen na pár okamžiků u slaměného ohně místo toho, abychom se celou svou bytostí vystavili síle události a pochopili střed ohnivého tajemství Kristova narození.“ (papež František) Modleme se tedy, aby se letos setkali o Vánocích byť i jen sváteční návštěvníci v našem křesťanském společenství s živým ohnivě milujícím Dítětem Ježíšem.