Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Apoštolát modlitby - listopad


Z Vatikánu , Apoštolát modlitby
Datum:

Přidejte se svými modlitbami ke Světovému apoštolátu modliteb.

Úmysl papeže 

Za papeže

Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.

Papež František od začátku svého pontifikátu při každé příležitosti prosí o modlitbu za svou osobu. Při setkání s jezuity na Madagaskaru hovořil mimo jiné o důvodech. Jaký význam má modlitba za papeže? Papež František sám řekl, že zakouší útoky zevnitř i zvenčí a jedině modlitba Božího lidu ho může nést. Jsou to tajemná slova, která však ukazují, jak velmi se papež František musí potýkat se silami zla. „Myslím, že papež často pociťuje tíži tohoto kříže, nazvěme to takto, protože vykonávání Petrovy služby je také kříž. A někdy máme dojem, že nejde pouze o kříž, ale že ve skrytosti, v pozadí jsou také síly zla, které mu chtějí uškodit. Je to velká tíže a extrémní tlak. (…) Všichni potřebujeme papežův živý pohled, úsměv na tváři a jasný rozmysl. Chceme, aby nám hleděl přímo do očí, byl otevřený a usměvavý. (…) Prosím Boha, aby papež měl úsměv na rtech, navzdory těžkostem a únavě. Je třeba umět skloubit dohromady modlitbu, kontemplaci a přítomnost mezi lidmi. „Řekl bych,“ říká kardinál Benjamin Stella, „že papež nás učí této dimenzi kněžského života. Učí nás být muži kontemplace i akce.“

Národní úmysl

Za ty, kdo nežijí svou víru

Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

„Přestane-li hudba evangelia rozeznívat naše nitro, ztratíme radost pramenící ze soucitu, něžnou lásku rodící se z důvěry, schopnost smíření, které má svůj zdroj ve vědomí, že nám bylo odpuštěno a že také my máme odpouštět. Přestane-li hudba evangelia znít v našich domovech, na našich veřejných prostranstvích, na pracovištích, v politice a ekonomice, pak jsme vypnuli melodii, která nás vybízela k boji za důstojnost každého muže a ženy.“ (Fratelli tutti, 277)

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc listopad 2023

Modleme se za sílu říkat „dost“ záměrům zavlékat děti do konfliktů v Palestině, Izraeli, na Ukrajině a kdekoli na světě 

Násilí na dětech zabíjí budoucnost. Touto myšlenkou papež František zakončil svou pravidelnou promluvu v neděli dne 5. listopadu při polední modlitbě Anděl Páně. Obrazy, v nichž jsme denně konfrontováni v hromadných sdělovacích prostředcích, jsou jedním z možných faktorů narůstající úzkosti dětí. Obsahem je nejistota z budoucnosti. Musí přemýšlet o těch nejhorších věcech. Mohou slova římského biskupa z tohoto hlediska i u nás, v českých zemích, zůstat bez odezvy? Jím navržený naléhavý úmysl pro tento měsíc může být pro rodiče, vychovatele a učitele i samotné děti a mládež přípravou hovořit o tom, s čím se setkávají na sociálních sítích. Zde si děti pod vlivem masivního bombardování obrazy zcela se vymykajícími běžné lidské zkušenosti vytváří mínění o sobě samých. Papež připomněl, že mezi rukojmími jsou i děti. Proto požaduje jejich propuštění. „Je mezi nimi mnoho dětí, ať se vrátí ke svým rodinám!“ Papež uvádí širší souvislost své bolesti: „Stále myslím na vážnou situaci v Palestině a Izraeli, kde přišlo o život tolik lidí. Prosím, zastavte to, ve jménu Boha: zastavte palbu! Doufám, že budou využity všechny možnosti, aby se za každou cenu zabránilo rozšíření konfliktu, aby se pomohlo zraněným a aby se pomoc dostala k lidem v Gaze, kde je humanitární situace velmi vážná.“ Závěr jeho apelu je burcující: „Ano, mysleme na děti, na všechny děti zapojené do této války, stejně jako na Ukrajině a v jiných konfliktech: zabíjí to jejich budoucnost. Modleme se za sílu říci dost.“