Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Apoštolát modlitby - leden


Z Vatikánu , Apoštolát modlitby
Datum:

Přidejte se svými modlitbami ke Světovému apoštolátu modliteb.

Úmysl papeže 

Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství, a ne soupeření, a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.

Vychovatelé, ať v rodinách či ve školách, se v dnešní době potýkají s nemalými obtížemi. Jak jim čelit? „V době informačních technologií víme, jak důležité je znát hesla, abychom se dostali do programů, kde se nacházejí nejcennější osobní informace. Také duchovní život má svá hesla: existují slova, která se dotýkají srdce a odkazují na to, na co jsme nejcitlivější. Pokušitel, tedy ďábel, tato klíčová slova dobře zná.“ Skrze ně na nás útočí, zejména na mladé, kteří stojí na prahu rozlišování svého vlastního života, protože dobře ví, že zde leží největší hodnota. Je důležité, aby mladí lidi tato „hesla“ srdce dobře znali. Odkazují na nejhlubší touhu srdce člověka – a také Srdce Boha. Formace je účinná tím, že pomáháme mladým rozpoznávat „nejhlubší touhu srdce po Bohu, kterou do našeho srdce vložil on sám. Také Pán totiž vůči nám chová jednu obrovskou touhu: chce nám umožnit účast na plnosti jeho trojičního života“. (papež František)

Národní úmysl

 

Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.

Svévole vůči lidské důstojnosti „se bolestně rozmnožila v mnohých oblastech světa natolik, že nese rysy něčeho, co lze nazvat třetí světovou válkou vedenou po kouskách“ (papež František). To svým způsobem zakoušíme denně i na naší politické scéně. Nebuďme však těmi, kdo buď obviňují druhé, nebo upadají do skepse. Položme si otázku, co je naším vlastním politickým úkolem. Můžeme si osvojit mentalitu bezmocnosti. Je to paradoxní mentalita naděje, kterou máme střežit i v politicky vyhrocených situacích. Kde ji najdeme? Stačí vzít vážně touhu Ježíšova Srdce, abychom jako křesťané vnímali, že on sám nám přináší naději na každý den. Abychom se naučili jeho Srdce každé ráno vidět a vnímat, že se na nás dívá, usmívá a září na nás nadějí a láskou. To je náš první politický úkol. Zní snad tato souvislost zvláštně? A přece je to úkol pro společnost nanejvýš potřebný.

 

Naléhavý úmysl papeže: Modleme se za ukrajinské i ruské matky, které ve válce ztratily své děti

Papež František vyzývá, abychom nezapomínali. Nezapomínejme! Když zbraně mlčí, je to vždy dobrý den. A vždycky je špatný den, když zbraně mohou mlčet, ale nemlčí. Ve válce o Evropu a o nový světový řád, která se už více než deset měsíců vede na Ukrajině, byl den, který je pro pravoslavné Štědrým dnem a pro zbytek křesťanstva Zjevením Páně, dnem velmi špatným, smutným a nelítostným ještě více než jiné dny tohoto masakru, slovy papeže Františka, „šíleným a svatokrádežným“. Na Ukrajině i přes jednostranné příměří vyhlášené Moskvou ruská armáda provedla devět raketových útoků, tři letecké údery a čtyřicet raketových útoků zaměřených na civilní infrastrukturu. Když někdo promění křehkou příležitost k příměří, musí být soud přísný. Stejně důrazné musí být odmítnutí politické a válečnické logiky a pokřivené morálky, která brání zastavení vraždění. „Nezapomínejme na naše ukrajinské bratry a sestry! Tolik trpí válkou! Tyto Vánoce ve válce, bez světla, bez tepla, tolik trpí! Nezapomínejme na ně, prosím. Když dnes vidím Pannu Marii, jak nese dítě v jesličkách a kojí ho, myslím na matky obětí války, na vojáky, kteří padli v této válce na Ukrajině. Ukrajinské a ruské matky přišly o své děti. To je cena za válku. Modleme se za matky, které ztratily své syny vojáky, a to jak ukrajinské, tak ruské.“ A proč o nich papež mluví? Nemají mluvčí a neukážou nám je v televizi ani ve videích vysílaných na digitálních komunikačních kanálech. Ale ony zde budou i nadále se svojí bolestí. Ony nesou dopady násilí a války. Víme, že se k matkám obraceli i jiní. Nestyděli se zinscenovat mediální frašku a vkládat matkám do úst jiná slova: Pomstěte vrahy našich synů. Papež nás vede jiným směrem. Musíme vědět, že i v tak velké bolesti dozrává myšlenka zřeknutí se nenávisti. Navíc: v modlitbě se rodí myšlenky za ukončení války. Kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie, již v loňském roce ve svém dopise bratrsky žádá Kyrilla, patriarchu moskevského a celé Rusi, aby naléhavě vyzval ruské úřady k okamžitému zastavení nepřátelských akcí proti ukrajinskému lidu a projevil dobrou vůli hledat diplomatické řešení konfliktu založené na dialogu, zdravém rozumu a respektování mezinárodního práva a zároveň umožnil bezpečné humanitární koridory a neomezený přístup k humanitární pomoci. Zodpovědnost pastýřů za Boží lid je velká. Ničím nelze ničím ospravedlnit utrpení a bolest matek, které ztrácí své děti.