Ad limina apostolorum


Z diecéze , Česko , Z Vatikánu
Datum:

Čeští a moravští biskupové se v Římě setkali se s papežem Františkem.

Biskupové přiletěli do Říma v neděli.

Křišťálový relikviář pro papeže

Mše svatá v bazilice Panny Marie Sněžné

Setkání s papežem Františkem

O setkání se Svatým otcem s předsedou ČBK

Ad limina apostolorum (K prahům apoštolů) by každých pět let ve Vatikánu měli vykonat biskupové, kteří zde podávají zprávu o stavu svých diecézí. Zahrnuje setkání s papežem, modlitbu u hrobů apoštolů sv. Petra a Pavla, mše svaté ve čtyřech papežských bazilikách a návštěvy vatikánských úřadů. Ty absolvují čeští a moravští biskupové postupně během celého týdne.  

Na pozvání českého velvyslance při Svatém stolci J.E. Václava Kolaji se biskupové zúčastnili 8.11. od 19.00 hod. slavnostního večera v Papežské koleji Nepomucenum pořádaného u příležitosti zakončení Roku sv. Ludmily. 

Ve čtvrtek 11. 11. dopoledne se biskupové setkali na soukromé audienci se Svatým otcem. Při této příležitosti předali  papeži dary.  Svatý otec obdržel od českých a moravských biskupů křišťálový relikviář s ostatky sv. Zdislavy od sklářského mistra Jiřího Pačinka a designera Davida Sobotky z Kunratic u Cvikova a finanční dar ve výši 50 tis. euro za všechny věřící z České republiky, který je určený pro potřebné. Šek byl předán ve speciálně vyrobených brokátových deskách s papežským znakem z dílny společnosti Hedva Český Brokát. 

Z důvodu stále trvající pandemie covid-19 se tato návštěva konala bez účasti poutníků z České republiky.  Věřící se mohli připojit k modlitebnímu doprovodu biskupů v Římě on-line formou. 

Z dalšího programu biskupů v Římě 

7. 11. -  Mše svatá v 16.00 hod. v bazilice sv. Klimenta a následnou modlitbou u hrobu sv. Cyrila v kryptě baziliky.

8. 11.  - Mše svatá v 7.30 hod. v bazilice sv. Petra, s následnou modlitbou u hrobu sv. Petra v podzemí baziliky. V 19.00 hod.  v českém poutním domě Velehrad v Římě vernisáž  výstavy o Služebnících Božích Václavu Drbolovi a Janu Bulovi

9. 11. - Mše svatá  v 7.30 hod. v Lateránské bazilice.

12. 11. -  navštívili biskupové hrob apoštola národů sv. Pavla v bazilice sv. Pavla za hradbami, kde také koncelebrovali Mši svatou v 16.00 hod.

13. 11. - putovali biskupové společně s bohoslovci a kněžími z české Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého do Assisi, kde slavili bohoslužbu v bazilice sv. Kláry. 

14. 11.  zakončili biskupové svou návštěvu společnou bohoslužbou v bazilice sv. Bartoloměje. 

Fotoreportáže na Člověk a víra