Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Nové vedení Diecézního soudu


Z diecéze , Česko
Datum:

K významným změnám ve vedení královéhradecké diecéze došlo v pondělí 1.3.2021, kdy biskup Jan Vokál jmenoval nového soudního vikáře a další členy Diecézního soudu.

Nové vedení Diecézního soudu

Zároveň vyjádřil královéhradecký biskup velkou vděčnost za dlouholetou službu soudního vikáře zejména panu prelátu Mons. Josefu Růtovi, který byl ve funkci soudního vikáře nahrazen Mons. Dr. Karlem Orlitou z Brněnské diecéze. Stejně tak královéhradecký biskup poděkoval za dlouhé roky práce v církevním soudnictví panu prelátovi a soudci Mons. Josefu Sochovi a ostatním.

Aktuální složení Diecézního církevního soudu

Soudní vikář: Mons. Mgr. Karel Orlita. JU.D

Soudní místo vikář: R.D. ICLic. Mgr. Pavel Seidl

Soudci:

R.D. ICLic. Mgr. Petr Kubant

R.D. ICLic. Mgr. Karel Moravec

P. ICLic. Mgr. Marian Pavel Sokol, OPraem.

R.D. ICLic. Bc.Th. Prokop Tobek

Vyšetřující (auditoři):

Mons. ICLic. Mgr. Ing. Pavel Boukal

R.D. ICLic. Mgr. Stanislav Tomšíček

R.D. Mgr. Dmytro Romanovský

Ochránce spravedlnosti a obhájce svazku: R.D. ICLic. Mgr. Jan Nekuda

Obhájce svazku: R.D. ICLic. ThLic. Ján Kubis

Patroni, advokáti, prokurátoři a konzultoři:

R.D. Mgr. Ing. Zdeněk Novák, patron

R.D. ThLic. Martin Lanži, prokurátor a konzultor

Moderátor soudní kanceláře a první notář: Mons. ICLic. Mgr. Ing. Pavel Boukal

Notáři a aktuáři:

Soňa Adamcová

ICLic. Mgr. Bc. Zuzana Kubíková

Bc. Petra Rolcová

Zákonodárnou moc v diecézi vykonává biskup osobně. Výkonnou moc vykonává osobně nebo prostřednictvím generálních či biskupských vikářů podle předpisů práva. Soudní moc pak vykonává buď osobně nebo skrze soudního vikáře a soudce podle předpisů práva. (CIC’83 Kán. 391, § 2)

Po slavnostním vyznání víry a přísaze na Písmo svaté se nově jmenovaní ujali funkce. Před závěrečnou modlitbou a požehnáním biskup Jan zdůraznil svou vděčnost brněnskému biskupu Vojtěchu Cikrlemu za to, že královéhradecké diecézi štědře vypomohl jak personálním obsazením tak i zkušenostmi a dovednostmi, včetně všech úředních vzorů a písemností, neboť brněnský církevní soud působí v oblasti soudnictví od poloviny 19. století.


Další zprávy

Z diecéze

Králický klášter se opět zaskví v celé své kráse

Areál na Hoře Matky Boží u Králík čeká rozsáhlá obnova.
Z diecéze, Ze světa

Diecéze měla zastoupení na Katolických dnech v Německu

Motto pro letošní ročník znělo: Pokojným lidem patří budoucnost.
Z diecéze

Zkoušky účastníků animátorského kurzu

Na Vesmíru složili zkoušky noví animátoři mládeže.