Zrestaurovaná oltářní menza v biskupské kapli


Datum:

V červnu bylo dokončeno restaurování oltářní menzy a tabernáklu, které probíhalo zejména v období koronavirové pandemie.

Zrestaurovaná oltářní menza v biskupské kapli

Po několika měsících se tak na konci jara obnovená kulturní památka vrátila zpět  dílny restaurátora Mgr. Pavla Macha z Červeného Kostelce do biskupské kaple v biskupské rezidenci v Hradci Králové.

Pseudobarokní menza a svatostánek tvoří nedílnou součást oltáře sv. Karla Boromejského. Biskupská kaple, v níž se menza nachází, pochází zřejmě z let 1709-1710. Spolu s malou soukromou kaplí tak náleží svým vznikem k nejstarším stavebním etapám rezidence. Oltář a štuková výzdoba kaple je původní. Výjimku tvoří právě mladší pseudobarokní dřevěná menza a svatostánek.

Obnova oltářní menzy, jejíž stav před restaurováním byl neuspokojivý, spočívala zejména v doplnění chybějících podkladových materiálů, retuších polychromie a závěrečné konzervaci. Restaurování menzy a tabernáklu představuje první krok během plánované komplexní obnovy biskupské kaple.

Restaurování menzy finančně podpořilo Město Hradec Králové.