Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Pandemie COVID-19


Z diecéze , Covid 19
Datum:

Aktuální informace pro královéhradeckou diecézi, užitečné odkazy.

Pandemie COVID-19

AKTUÁLNĚ PLATÍ 5. STUPEŇ PROTIPANDEMICKÉHO SYSTÉMU

(Viz opatření uvedená v systému PES – odkaz na celkový přehled je níže.

SOUČASNÉ STÁTNÍ OPATŘENÍ

Ode dne 25. 2. 2021 nabývá účinnost mimořádné opatřenítýkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

S účinností od 25. února do odvolání je zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

 

Doporučujeme podle možností upřednostnit respirátory.

 

PŘEHLEDNÝ SOUHRN AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL A DOPORUČENÍ

k bohoslužbám, křtinám, návštěvám svatostánků, pohřbům, poutím, svatbám, zpovědím a individuální duchovní službě je uveden na covid portálu.

 

 

KANONICKY ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ V DIECÉZI

- v průběhu Mše svaté je vynecháno pozdravení pokoje;

- nepoužívají se kropenky se svěcenou vodou u kostelních vchodů;

- mimořádná opatrnost je vyžadována v okamžiku Svatého přijímání; pokud by došlo k nechtěnému 

  kontaktu, duchovní (nebo jím pověřený) použije dezinfekci ruky;

- při udílení Svátosti smíření kněz vždy dává přednost otevřenějším prostorům před uzavřenou 

  zpovědnicí.

 

 

SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA

Vzhledem k tomu, že pro krizová opatření vlády je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví, všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby, jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách s možností soukromé eucharistické adorace, udílení svátosti smíření, individuální podávání Eucharistie. 

 

S účinností od 3. října 2020, do odvolání, uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů:

a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

b) jsou v povinné karanténě,

c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

 

Respektujme, prosím, rozhodnutí úřadů, aby byl omezen zpěv. Při bohoslužbách se proto doporučuje, aby hrály varhany nebo jiná, třeba i reprodukovaná hudba - například v případě žalmů.

 

Je vhodné a dobré, abychom zavedená státní i církevní opatření v síle křesťanské lásky trpělivě respektovali v naději, že to pomůže našim bratřím a sestrám, kteří jsou v ohrožení. Také tuto nynější situaci přijímejme jako příležitost k zamyšlení a lítosti nad vlastními hříchy, k prohloubení pokory při přijímání darů, kterými nás Pán denně zahrnuje, k duchovní četbě a meditaci, k častější, i veřejně nabízené adoraci Nejsvětější Svátosti a k vytrvalejší modlitbě.

 

Dle výzvy biskupů ze dne 7. října, památky Panny Marie Růžencové, zůstávejme, prosím, každý večer propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie s naléhavou prosbou za odpuštění hříchů, za dar usmiřování a pokory. Přijímejme tuto těžkou situaci nikoliv jako slabost Církve, nechtějme po ní, aby s bezbožnou pýchou protestovala proti snaze zmírnit dopady pandemie, spíše hledejme v nynějších omezeních pomocnou ruku Boží Prozřetelnosti k vlastní nápravě a obrácení, k prohloubení duchovního života a zintenzivnění modlitby v tomto zmateném čase nepokoje.

 

S vědomím své úplné závislosti na Pánu, v bratrské jednotě a pod ochranou Panny Marie se vyzbrojujme ctností trpělivosti a stávejme se pevným zázemím modlitby a duchovní opory všem, kdo trpí či kdo slouží druhým.

 

 

SVATÝ STOLEC K VAKCÍNÁM ANTI COVID-19

V souvislosti s vývojem vakcíny proti Covidu-19 a s námitkami, že farmaceutický průmysl využívá i tkáně z usmrcených embryí, Kongregace pro nauku víry úředně popřela, že by bylo morálně nepřijatelné nechat se očkovat některými z  nových vakcín za předpokladu, že jiná vakcína není k dispozici a že očkovaný tím nevyjadřuje souhlasný postoj k nedovolené manipulaci s lidským plodem.

 

Papež František potvrdil tento přípis Kongregace pro nauku víry z 21. prosince 2020, podle kterého je morálně přípustné nechat se proti novému koronaviru očkovat i vakcínou, při jejímž vývoji byly využity embryonální buněčné kultury, izolované v minulém století. Toto stanovisko je pro věřící závaznou odpovědí ze strany katolické Církve.

 

Žádná povinnost ověřování historického či vědeckého původu nových vakcín, ze strany očkovaného, není stanovena.

 

Z téhož dokumentu kongregace vyplývá, že se při očkování mohou použít dostupné vakcíny, jež byly klinicky otestovány jako bezpečné.

 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Informace k výuce náboženství naleznete v sekci katechetické centrum.