Katechetické centrum

Katechetické centrum spolu s Pedagogickým centrem

tvoří společné pracoviště s názvem

Katechetické a pedagogické centrum

 

Kontakt:    Biskupství královéhradecké,

Katechetické a pedagogické centrum,
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové
email: kc (zavináč) bihk.cz

tel: 495 063 420

 

Aktualizováno 3. 3. 2021

 


 

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, neboť v tebe doufá. Izajáš 26,3

 

Pokoj v mysli i srdci se zdá být těžko uskutečnitelným snem.

Bůh je však schopen přinést pokoj do jakékoliv situace. 

 


 

 

Úvodní stránka obsahuje kompletní přehled o činnosti Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého (dále KPC BiHK) a také odkazy na stránky s příbuznou tématikou.

 

Informace jsou rozděleny do těchto sekcí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPĚT

 


Aktuálně 

 

Vážené a milé katechetky, vážení a milí katecheté,

z důvodů vládou přijatých krizových opatření rozhodl generální vikář Mons. Jan Paseka, že budeme až do odvolání vykonávat práci formou Home office. To znamená, že v kanceláři Katechetického centra nebudeme přítomni.

V případě, že byste potřebovali materiály k výuce náboženství, nebo osobní konzultace, domluvte si, prosíme, schůzku předem a to na tel. čísle: 731 591 340 (Jana Hušková), nebo na emailu kc (zavináč) bihk.czNebudete tak riskovat případnou zbytečnou cestu.

 Covid 19 - Katecheze, výuka náboženství 

  

S platností od 27. února 2021 do 21. března 2021 je omezena výuka na ZŠ. To se týká také výuky náboženství na školách – viz: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM bod č. 8. Co se týká výuky náboženství či katechezi realizovaných na farách, nebo v jiných prostorách, respektujte prosím daná omezení. Prosíme, abyste využili k setkávání dětí jiné formy (on-line, e-mail…). 

Totéž platí i v případě přípravy dětí na svátosti. Víme, že je pro některé z vás velmi náročné nepotkávat se s dětmi osobně, nicméně prosíme, nepodceňujme současnou situaci. O dalších změnách vás budeme i nadále informovat. 

 

 


 

 

 

 

 • „Prevence se dnes vyplácí! – Jak tuto cestu úspěšně rozvíjet? Co nabídnout? – Moderní trendy, ověřené zkušenosti a příklady dobré praxe.“ - on-line konference 18.11.2020pozvánka ZDE
 • Google Meet možnost spojení s jinými institucemi nebo jednotlivci (výuka náboženství aj.).

 

ZPĚT

 


Doporučujeme 

 

 

on-line exercicie na téma: „Panna Maria – ikona spásy“

 

Nauč mě umění malých kroků - modlitba, Antoine de Saint-Exupery

 

Modlitba v čase pandemie

 

"Jsi Nula!"Představení Jsi Nula…! je určeno žákům 4.-9. tříd základních škol a je založeno na tzv. prožitkové pedagogice.

 • Debata na téma Feke news - Debata začíná na kanálu po necelých 8 minutách od začátku, tak prosím poposkočte ručičkou na ukazateli času, ať neztratíte trpělivost. Myslím, že nebudete litovat času stráveného poslechem.

 

ZPĚTProgramy pro inspiraci:

 • Dějiny křesťanství a církve, vybrané kapitoly - učební materiál pro 1. - 3.; 4. - 6. a 7. - 9. ročníky ZŠ - více ZDE
 • Svatá Ludmila - více ZDE
 • TŘÍ MINUTOVÝ KATECHISMUS 3MC - více ZDE
 • Program výchovy ke zralé lásce po stránce citové a sexuální - více ZDE
 • Křest - více ZDE
 • Naděje mého života - více ZDE
 • Katecheze podle cyklu Dívat se - zpívat - modlit se - více ZDE 
 • Tělo je skvělý hudební nástroj. Hudební inspirace, kterou lze zařadit do hodin náboženství - více ZDE
 • Náměty na téma Mluvíme s dětmi o smrti ke stažení ZDE

 

 • Obrazy: 

Evangelium v jazyce obrazů ZDE

Biblické obrazy pro katechezi (G. Pera) - seznam

Biblické obrazy pro katechezi (G. Pera) - tisková kvalita 

Růžencová tajemství - obrazy P. G.Pery ZDE

Obrázky "Bůh mluví ke svým dětem" ZDE

 

 • Krátká videa, která můžete využít ve výuce náboženství či v katechezích starších děti.

Na tomto webu najdete také spoustu jiných inspirací. Více ZDE

 

 • Filmy:
  • Motýlí cirkus -  Jedná se o krátký příběh z cirkusového prostředí, v němž si jednu z hlavních rolí zahrál Nick Vujicic. 
  • Bůh je s námi - srozumitelnou formou vypráví příběh o Pánu Ježíši. Film je určen pro nejmladší diváky, ale také jejich starší sourozence i celé rodiny.

Oba filmy lze bezplatně on-line streamovat, můžete je promítat i v církvi.

 

 

 

 • Liturgie 

Letní škola liturgiky 2020

 

120" o liturgii - Seriál dvouminutových videí o mši svaté - více ZDE 

20 století vývoje liturgie - Schématicky zachycený vývoj zrání katolické bohoslužby v průběhu staletí - více ZDE

Liturgie v čase bez liturgie 

 

 • Katechismus v češtině. Nyní i elektronicky - více ZDE

 

ZPĚT

 


 

 VZDĚLÁVÁNÍ A FORMACE 

pro všechny, kteří se věnují katechetické činnosti, pro učitele náboženství a učitele společenskovědních předmětů

 
 • Přehled nabídky na školní rok 2020 - 2021 včetně kalendáře s aktuálními termíny najdete v sekci Kalendář a nabídka KC

 

ZPĚT

 


 

Cesty katecheze. Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

 Revue Cesty katecheze: vydávání ukončeno. Přehled vydaných čísel s články a metodickými materiály z let 2009 - 2014 a 2015 viz www.cestykatecheze.cz

 

 

ZPĚT

 


 

  PRVNÍ EVANGELIZACE VE ŠKOLÁCH

včetně výuky náboženství ve školách

První evangelizací rozumíme první seznámení žáků škol se základními myšlenkami křesťanství, jak jsou obsaženy v evangeliu, a to ve vztahu ke slavení křesťanských svátků, ke křesťanskému kulturnímu dědictví a k životním hodnotám, které křesťanství uchovává a chrání. Školám nabízíme jednorázové i delší programy realizované pracovníky Katechetického a pedagogického centra a vyškolenými externími lektory v oblasti průřezových témat, zejména osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy a výchovy demokratického občana. K formám první evangelizace patří i výuka náboženství ve školách otevřená pro všechny zájemce bez ohledu na víru a život z ní. 

 

 

 • Informace k pravidelné výuce náboženství v základních školách viz rubrika Výuka náboženstvíZMĚNA LEGISLATIVY PRO KVALIFIKACI UČITELŮ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH. Více informací ZDE.

 

 

 • Metodické materiály, podněty a pomůcky pro výuku náboženství tříděné podle témat umísťujeme též na nových internetových stránkách www.kpcpodpora.webnode.cz spolu s katechetickými materiály, z nichž lze některé přizpůsobit i pro výuku náboženství. 

 

ZPĚT  

  KATECHEZE VE FARNOSTI

Základní rozdíl mezi katechezí a výukou náboženství spočívá v tom, že katecheze předpokládá alespoň zájem o křesťanskou víru a je zaměřena na růst v křesťanské víře, její prohlubování a zrání, s nímž jde ruku v ruce začleňování věřícího do společenství a života církve. Jedná se o víru, která je odpovědí na Boží dar a která je prožívána ve společenství církve. Nutnou podmínkou pro katechezi je formační prostředí rodiny, jiných blízkých lidí, farnosti či jiného společenství křesťanů. Oproti tomu výuka náboženství a náboženské vzdělávání víru nevyžadují a jsou zaměřeny na poznání víry v její naukové i prožívané podobě a nutně nevyžadují společenství. Další odlišnosti spočívají ve volbě témat a v didaktických přístupech. Katecheta je více průvodcem a počítá s působením Ducha Svatého. 

 

 

 • Metodické materiály a pomůcky rozdělené podle témat a vytvořené v našem KPC najdete na na nových internetových stránkách www.kpcpodpora.webnode.cz

 

 

 • Pro iniciační katechezi dětí (k jejich uvedení do svátostného života) nabízíme vlastní projekt bezprostřední přípravy, který poskytujeme na základě krátké instruktáže zatím jen v elektronické formě. 

 

 • Pro systematickou katechezi dětí ve farnosti jsme připravili přehled několika variant celoročních programů na http://kpcpodpora.webnode.cz/metodicka-podpora/. Pro děti ve školním věku je stále nejpoužívanější řada metodik a pracovních listů odpovídající osnovám ČBK z roku 2004. Třetí ročník této řady jsme nahradili  vlastním metodickým materiálem s názvem BŮH NÁM POSLAL SVÉHO SYNA pro děti ve věku přibližně 9 - 10 let, které mají již základní poznání křesťanské víry. Tento materiál je možné na KPC získat včetně pracovních listů v tištěné podobě, nebo požádat o elektronické zaslání zdarma. 

 

 • Metodickou podporu pro misijní výchovu dětí nabízí Papežské misijní dílo dětí: Na webových stránkách www.missio.cz najdete veškeré informace týkající se PMD, dozvíte se, jak a kde PMD pomáhají, do jakých aktivit se můžete sami nebo s dětmi zapojit a podpořit tak misie a získáte přehled o nejnovějších misijních materiálech. Neměla by Vám uniknout ani obsáhlá foto, video a audio galerie. Na tomto webu se mohou objevit i Vaše připravované misijní akce ve farnosti, ve školách, v rodinách ap. a být tak pozvánkou a inspirací pro druhé.

  Facebook: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila Twitter: https://twitter.com/missio_cz

 

 • Metodické materiály k přípravě nedělních bohoslužeb slova s dětmi nebo na nedělní mši svatou viz rubrika Nedělní liturgie s dětmi. Od července 2016 jsme z kapacitních důvodů ukončili tvorbu nových vlastních metodických materiálů.  

 

 • KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE: Pro katechezi dětí od předškolního věku do 12 let připravujeme k realizaci program Katecheze Dobrého pastýře. Podrobněji viz www.katechezedobrehopastyre.cz. Zkušenosti z realizace můžete získat v případě vážného zájmu po připojení se k uzavřené facebookové skupině Katecheze Dobreho pastyre CZ

 

ZPĚT

 

 

 DALŠÍ SLUŽBA KPC

 • NABÍDKA KONZULTACÍ - I v tomto školním roce vám opět nabízíme možnost KONZULTACÍ pro práci s dětmi v hodinách náboženství či při setkáních v rámci katechezí, které poskytovuje Eva Klabanová (po domluvě). Domluvu je možné uskutečnit e-mailem nebo telefonicky (klabanova (zavináč) bihk.cz). 
 • KNIHOVNA A PŮJČOVNA katechetické literatury a pomůcek. Podrobný katalog momentálně není funkční, omlouváme se.
 • Prodej pomůcek a metodických materiálů: prosíme, informujte nás o zamýšlené návštěvě předem. 

  Seznam a ceník výukových materiálů (Pracovní listy, metodiky).

 • Občasníky KPC s aktuálními informacemi; dokumenty o katechetické činnosti v diecézi a formuláře viz rubrika Ke stažení

 

ZPĚT

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám