Katechetické centrum

Katechetické centrum spolu s Pedagogickým centrem

tvoří společné pracoviště s názvem

Katechetické a pedagogické centrum

 

Kontakt:    Biskupství královéhradecké,

Katechetické a pedagogické centrum,
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové
email: kc (zavináč) bihk.cz

tel: 495 063 420

 

Aktualizováno 25. 11. 2020

 


 

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, neboť v tebe doufá. Izajáš 26,3

 

Pokoj v mysli i srdci se zdá být těžko uskutečnitelným snem.

Bůh je však schopen přinést pokoj do jakékoliv situace. 

 


 

Vážené a milé katechetky, vážení a milí katecheté,

z důvodů vládou přijatých krizových opatření rozhodl generální vikář Mons. Jan Paseka, že budeme až do odvolání vykonávat práci formou Home office. To znamená, že v kanceláři Katechetického centra nebudeme přítomni.

V případě, že byste potřebovali materiály k výuce náboženství, nebo osobní konzultace, domluvte si, prosíme, schůzku předem a to na tel. čísle: 731 591 340 (Jana Hušková), nebo na emailu kc (zavináč) bihk.czNebudete tak riskovat případnou zbytečnou cestu.

 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

 

Po dobu omezení výuky ve školách nedoporučujeme, aby probíhala výuku náboženství ať už na farách nebo v jiných prostorech. K realizaci výuky je možné využít náhradní možnosti jako elektronickou komunikaci, videokonference pomocí sociálních sítí (např. messenger, whatsapp, Google Meet), konferenční rozhovory v rámci mobilní sítě, apod.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25.11.2020

Změny budeme aktualizovat. 

 


 

Úvodní stránka obsahuje kompletní přehled o činnosti Katechetického centra Biskupství královéhradeckého (dále KC BiHK) a také odkazy na stránky s příbuznou tématikou.

 

Informace jsou rozděleny do těchto sekcí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPĚT

 

 


 

Aktuálně

Žehnání adventního věnce v rodině

 

Prolom do neděle adventní čtyřdílný on-line pořad věnovaný liturgii jednotlivých adventních nedělí

 Pět fází konverze - Pavla Petrášková

Evangelizace skrze podobenství - P. René Luc

 • „Prevence se dnes vyplácí! – Jak tuto cestu úspěšně rozvíjet? Co nabídnout? – Moderní trendy, ověřené zkušenosti a příklady dobré praxe.“ - on-line konference 18.11.2020pozvánka ZDE
 • Google Meet možnost spojení s jinými institucemi nebo jednotlivci (výuka náboženství aj.).

 

 

UPOZORŇUJEME

 

NA CESTĚ S JEŽÍŠEM

Vydalo: KC Olomouc

Cena:  80 Kč

Vyučovacích hodin: 30 (1 školní rok)

Věk žáků: 9-12 let

Formát: A4 (Učebnice a pracovní list v jednom)

Více o učebnici: https://www.katechetiolomouc.cz/na-ceste-s-jezisem/

K zakoupení na našem KPC v Hradci Králové.

 

ZPĚT 

Podpora pro domácí katechezi a přípravu na slavení neděle

 

 • Advent: 

Adventní karty 2020 - účastnit se může celá farnost či rodina: od nejmenších až po nejstarší

PŘIJĎ A OBNOV TVÁŘ ZEMĚ - více ZDE

Vyrobte si s dětmi během adventu vlastní betlém 

 

 

ZPĚT

 


Doporučujeme

Debata na téma Feke news - Debata začíná na kanálu po necelých 8 minutách od začátku, tak prosím poposkočte ručičkou na ukazateli času, ať neztratíte trpělivost. Myslím, že nebudete litovat času stráveného poslechem.

 

Jak co nejlépe využít metodu diskuse ve výuce? Aneb devatero nápadů z programu Filozofie pro děti

 

 

ZPĚTProgramy pro inspiraci:

 • Dějiny křesťanství a církve, vybrané kapitoly - učební materiál pro 1. - 3.; 4. - 6. a 7. - 9. ročníky ZŠ - více ZDE
 • Slavnost všech svatých a "Dušičky" - více ZDE 
 • Svatá Ludmila - více ZDE
 • TŘÍ MINUTOVÝ KATECHISMUS 3MC - více ZDE
 • Program výchovy ke zralé lásce po stránce citové a sexuální - více ZDE
 • Křest - více ZDE
 • Naděje mého života - více ZDE
 • Katecheze podle cyklu Dívat se - zpívat - modlit se - více ZDE 
 • Tělo je skvělý hudební nástroj. Hudební inspirace, kterou lze zařadit do hodin náboženství - více ZDE
 • Náměty na téma Mluvíme s dětmi o smrti ke stažení ZDE

 

 • Obrazy: 

Evangelium v jazyce obrazů ZDE

Biblické obrazy pro katechezi (G. Pera) - seznam

Biblické obrazy pro katechezi (G. Pera) - tisková kvalita 

Růžencová tajemství - obrazy P. G.Pery ZDE

Obrázky "Bůh mluví ke svým dětem" ZDE

 

 • Krátká videa, která můžete využít ve výuce náboženství či v katechezích starších děti.

Na tomto webu najdete také spoustu jiných inspirací. Více ZDE

 

 • Filmy:
  • Motýlí cirkus -  Jedná se o krátký příběh z cirkusového prostředí, v němž si jednu z hlavních rolí zahrál Nick Vujicic. 
  • Bůh je s námi - srozumitelnou formou vypráví příběh o Pánu Ježíši. Film je určen pro nejmladší diváky, ale také jejich starší sourozence i celé rodiny.

Oba filmy lze bezplatně on-line streamovat, můžete je promítat i v církvi.

 

 

 

 • Liturgie 

Letní škola liturgiky 2020

 

120" o liturgii - Seriál dvouminutových videí o mši svaté - více ZDE 

20 století vývoje liturgie - Schématicky zachycený vývoj zrání katolické bohoslužby v průběhu staletí - více ZDE

Liturgie v čase bez liturgie 

 

 • Katechismus v češtině. Nyní i elektronicky - více ZDE

 

ZPĚT

 


 

 VZDĚLÁVÁNÍ A FORMACE 

pro všechny, kteří se věnují katechetické činnosti, pro učitele náboženství a učitele společenskovědních předmětů

 
 • Přehled nabídky na školní rok 2020 - 2021 včetně kalendáře s aktuálními termíny najdete v sekci Kalendář a nabídka KC

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS

 

 • Česká katolická teologie 1850-1950 a přírodní vědy - více ZDE

Autor: Prof. Ctirad Václav Pospíšil

V monografii nazvané "Zápolení o naději a lidskou důstojnost" představuje její autor prof. Ctirad Václav Pospíšil českou katolickou teologii z let 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu.

Tento pořad najdete také v audionakladatelství Slyš.to. Koupí tohoto titulu podpoříte činnost Radia Proglas.

 

 • Křesťanští teologové prvních tří století - více ZDE 

Autor: Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

Jak název napovídá, předmětem našeho zájmu budou osobnosti a spisy, které pro křesťanskou teologii mají velký význam.

 

Autor: doc. Petr Chalupa

Cyklus, ve kterém představíme všechny starozákonní knihy. Dozvíte se, jak tyto knihy jejich autoři a redaktoři sestavili a jaké jsou jejich příběhy o vznikání. U každé knihy se navíc zastavíme nad jejich základními teologickými otázkami a poselstvími. V závěru pořadu Vám náš pravidelný host doc. Petr Chalupa přiblíží význam probírané knihy pro člověka žijícího v současnosti.

 

Autor: PhDr. Petr Kubín Ph.D.

 

Autor: prof. František Kunetka, Th.D.

Člověk je homo festivus, to znamená člověk slavící. U křesťanů se to projevuje liturgickým slavením. Ale slavením čeho? Máme sedm svátostí. Každá z nich reaguje na určitou situaci v našem životě (narození, změna stavu, provinění, nemoc). Jedná se o chvíle, kdy se zásadně změníme nebo pro něco rozhodneme. A vždy je to důvod oslavit. K pořádné slávě ale potřebujeme ritus, jakýsi obřad který dodává slavení řád a vznešenost. To platí i o dnešní liturgii křesťanů. Jenže tato liturgie má již „něco za sebou“. Po staletí se vyvíjela a měnila. Pro dnešního člověka může být tedy oslava životních situací formou liturgie méně srozumitelná. Připravili jsme pro vás desetidílný vzdělávací cyklus o liturgii svátostí.

 

Autor: ThLic. David Bouma, Th.D. 

Populárně naučnou formou nabízí nové a neotřelé pohledy na věrouku a moderní katechezi katolické církve.

 

 

ZPĚT

 


 

Cesty katecheze. Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

 Revue Cesty katecheze: vydávání ukončeno. Přehled vydaných čísel s články a metodickými materiály z let 2009 - 2014 a 2015 viz www.cestykatecheze.cz

 

 

ZPĚT

 


 

  PRVNÍ EVANGELIZACE VE ŠKOLÁCH

včetně výuky náboženství ve školách

První evangelizací rozumíme první seznámení žáků škol se základními myšlenkami křesťanství, jak jsou obsaženy v evangeliu, a to ve vztahu ke slavení křesťanských svátků, ke křesťanskému kulturnímu dědictví a k životním hodnotám, které křesťanství uchovává a chrání. Školám nabízíme jednorázové i delší programy realizované pracovníky Katechetického a pedagogického centra a vyškolenými externími lektory v oblasti průřezových témat, zejména osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy a výchovy demokratického občana. K formám první evangelizace patří i výuka náboženství ve školách otevřená pro všechny zájemce bez ohledu na víru a život z ní. 

 

 

 • Informace k pravidelné výuce náboženství v základních školách viz rubrika Výuka náboženstvíZMĚNA LEGISLATIVY PRO KVALIFIKACI UČITELŮ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH. Více informací ZDE.

 

 

 • Metodické materiály, podněty a pomůcky pro výuku náboženství tříděné podle témat umísťujeme též na nových internetových stránkách www.kpcpodpora.webnode.cz spolu s katechetickými materiály, z nichž lze některé přizpůsobit i pro výuku náboženství. 

 

ZPĚT  

  KATECHEZE VE FARNOSTI

Základní rozdíl mezi katechezí a výukou náboženství spočívá v tom, že katecheze předpokládá alespoň zájem o křesťanskou víru a je zaměřena na růst v křesťanské víře, její prohlubování a zrání, s nímž jde ruku v ruce začleňování věřícího do společenství a života církve. Jedná se o víru, která je odpovědí na Boží dar a která je prožívána ve společenství církve. Nutnou podmínkou pro katechezi je formační prostředí rodiny, jiných blízkých lidí, farnosti či jiného společenství křesťanů. Oproti tomu výuka náboženství a náboženské vzdělávání víru nevyžadují a jsou zaměřeny na poznání víry v její naukové i prožívané podobě a nutně nevyžadují společenství. Další odlišnosti spočívají ve volbě témat a v didaktických přístupech. Katecheta je více průvodcem a počítá s působením Ducha Svatého. 

 

 

 • Metodické materiály a pomůcky rozdělené podle témat a vytvořené v našem KPC najdete na na nových internetových stránkách www.kpcpodpora.webnode.cz

 

 

 • Pro iniciační katechezi dětí (k jejich uvedení do svátostného života) nabízíme vlastní projekt bezprostřední přípravy, který poskytujeme na základě krátké instruktáže zatím jen v elektronické formě. 

 

 • Pro systematickou katechezi dětí ve farnosti jsme připravili přehled několika variant celoročních programů na http://kpcpodpora.webnode.cz/metodicka-podpora/. Pro děti ve školním věku je stále nejpoužívanější řada metodik a pracovních listů odpovídající osnovám ČBK z roku 2004. Třetí ročník této řady jsme nahradili  vlastním metodickým materiálem s názvem BŮH NÁM POSLAL SVÉHO SYNA pro děti ve věku přibližně 9 - 10 let, které mají již základní poznání křesťanské víry. Tento materiál je možné na KPC získat včetně pracovních listů v tištěné podobě, nebo požádat o elektronické zaslání zdarma. 

 

 • Metodickou podporu pro misijní výchovu dětí nabízí Papežské misijní dílo dětí: Na webových stránkách www.missio.cz najdete veškeré informace týkající se PMD, dozvíte se, jak a kde PMD pomáhají, do jakých aktivit se můžete sami nebo s dětmi zapojit a podpořit tak misie a získáte přehled o nejnovějších misijních materiálech. Neměla by Vám uniknout ani obsáhlá foto, video a audio galerie. Na tomto webu se mohou objevit i Vaše připravované misijní akce ve farnosti, ve školách, v rodinách ap. a být tak pozvánkou a inspirací pro druhé.

  Facebook: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila Twitter: https://twitter.com/missio_cz

 

 • Metodické materiály k přípravě nedělních bohoslužeb slova s dětmi nebo na nedělní mši svatou viz rubrika Nedělní liturgie s dětmi. Od července 2016 jsme z kapacitních důvodů ukončili tvorbu nových vlastních metodických materiálů.  

 

 • KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE: Pro katechezi dětí od předškolního věku do 12 let připravujeme k realizaci program Katecheze Dobrého pastýře. Podrobněji viz www.katechezedobrehopastyre.cz. Zkušenosti z realizace můžete získat v případě vážného zájmu po připojení se k uzavřené facebookové skupině Katecheze Dobreho pastyre CZ

 

ZPĚT

 

 

 DALŠÍ SLUŽBA KPC

 • NABÍDKA KONZULTACÍ - I v tomto školním roce vám opět nabízíme možnost KONZULTACÍ pro práci s dětmi v hodinách náboženství či při setkáních v rámci katechezí, které poskytovuje Eva Klabanová (po domluvě). Domluvu je možné uskutečnit e-mailem nebo telefonicky (klabanova (zavináč) bihk.cz). 
 • KNIHOVNA A PŮJČOVNA katechetické literatury a pomůcek. Podrobný katalog momentálně není funkční, omlouváme se.
 • Prodej pomůcek a metodických materiálů: prosíme, informujte nás o zamýšlené návštěvě předem. 

  Seznam a ceník výukových materiálů (Pracovní listy, metodiky).

 • Občasníky KPC s aktuálními informacemi; dokumenty o katechetické činnosti v diecézi a formuláře viz rubrika Ke stažení

 

ZPĚT

 

 

ODKAZY NA WWW

Přehled tematických internetových stránek Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého:

 

ZPĚT 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám