Katechetické centrum

Katechetické centrum spolu s Pedagogickým centrem

tvoří společné pracoviště s názvem

Katechetické a pedagogické centrum

 

Kontakt:    Biskupství královéhradecké,

Katechetické a pedagogické centrum,
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové
email: kc (zavináč) bihk.cz

tel: 495 063 420

 

 


 

Evangelizátor by se proto neměl tvářit pořád jako na pohřbu. Obnovme a posilme horlivost, „sladkou, útěchyplnou radost ze šíření evangelia a to i tehdy, musíme-li zasévat v slzách. ... Kéž by současný svět mohl slyšet radostnou zvěst, po níž ve své úzkosti i naději touží, nikoliv od hlasatelů smutných, malomyslných, netrpělivých a úzkostlivých, ale od hlasatelů evangelia, jejichž život kypí horlivostí. Od těch, kteří jako první zakusili Kristovu radost“.

Pavel VI., Evangelii nuntiandi, 80.

 


 

Aktualizováno 17. 10. 2018

 

Úvodní stránka obsahuje kompletní přehled o činnosti Katechetického centra Biskupství královéhradeckého (dále KC BiHK) a také odkazy na stránky s příbuznou tématikou. Informace jsou rozděleny do těchto sekcí:

 

 

 

 

 

 

 

Pokud hledáte nové nebo aktuální METODICKÉ MATERIÁLY A POMŮCKY, přejděte na stránky http://kpcpodpora.webnode.cz

 


Aktuálně:

 • Oblastní setkání katechetů - nejbližší termíny - 
Datum Místo konání Čas Téma Poznámka
13.11.  Náchod-fara  16:00-18:00 Práce_s_dětmi_na_2. stupni_ZŠ  Lektoři: Mgr._Eva_Klabanová, P. Jan Paseka

POZOR_ZMĚNA_TERMÍNU 27.11. 

Chrudim-fara 

16:00-18:00

Dějiny Božího království

a dílčí témata práce

s dětmi na 1. stupni ZŠ

Lektorka:

Mgr. Jana Kobylíková

 

 

 

 • Občasník č. 1 - více ZDE
 • Metodický seminář - Hudba ve výuce náboženstvía v katechezi s dětmi ve věku 6 – 12 let - více ZDE
 • Katechetický web - více ZDE
 • SEMINÁŘ K PŘÍPRAVĚ LEKTORŮ "Poselství křesťanských svátků" - více ZDE

 

ZPĚT

 


Programy, které by Vás mohly zajímat:

 • Naděje mého života - více ZDE
 • Katecheze podle cyklu Dívat se - zpívat - modlit se - více ZDE 
 • Tělo je skvělý hudební nástroj. Hudební inspirace, kterou lze zařadit do hodin náboženství - více ZDE
 • Náměty na téma Mluvíme s dětmi o smrti ke stažení ZDE

 

 • Obrazy: 

Evangelium v jazyce obrazů ZDE

Biblické obrazy pro katechezi (G. Pera) - seznam

Biblické obrazy pro katechezi (G. Pera) - tisková kvalita 

Růžencová tajemství - obrazy P. G.Pery ZDE

Obrázky "Bůh mluví ke svým dětem" ZDE

 

 • Krátká videa, která můžete využít ve výuce náboženství či v katechezích starších děti.

Na tomto webu najdete také spoustu jiných inspirací. Více ZDE

 

ZPĚT

 


 

 VZDĚLÁVÁNÍ A FORMACE 

pro všechny, kteří se věnují katechetické činnosti, pro učitele náboženství
a učitele společenskovědních předmětů

Přehled nabídky na školní rok 2017 - 2018 včetně kalendáře s aktuálními termíny najdete v sekci Kalendář a nabídka KC

 

Cesty katecheze. Revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

 Revue Cesty katecheze: vydávání ukončeno. Přehled vydaných čísel s články a metodickými materiály z let 2009 - 2014 a 2015 viz www.cestykatecheze.cz

 

 

ZPĚT

 


 

  PRVNÍ EVANGELIZACE VE ŠKOLÁCH

včetně výuky náboženství ve školách

První evangelizací rozumíme první seznámení žáků škol se základními myšlenkami křesťanství, jak jsou obsaženy v evangeliu, a to ve vztahu ke slavení křesťanských svátků, ke křesťanskému kulturnímu dědictví a k životním hodnotám, které křesťanství uchovává a chrání. Školám nabízíme jednorázové i delší programy realizované pracovníky Katechetického a pedagogického centra a vyškolenými externími lektory v oblasti průřezových témat, zejména osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy a výchovy demokratického občana. K formám první evangelizace patří i výuka náboženství ve školách otevřená pro všechny zájemce bez ohledu na víru a život z ní. 

 

 

 • Informace k pravidelné výuce náboženství v základních školách viz rubrika Výuka náboženstvíZMĚNA LEGISLATIVY PRO KVALIFIKACI UČITELŮ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH. Více informací ZDE.

 

 

 • Metodické materiály, podněty a pomůcky pro výuku náboženství tříděné podle témat umísťujeme též na nových internetových stránkách www.kpcpodpora.webnode.cz spolu s katechetickými materiály, z nichž lze některé přizpůsobit i pro výuku náboženství. 

 

ZPĚT 

 

 

  KATECHEZE VE FARNOSTI

Základní rozdíl mezi katechezí a výukou náboženství spočívá v tom, že katecheze předpokládá alespoň zájem o křesťanskou víru a je zaměřena na růst v křesťanské víře, její prohlubování a zrání, s nímž jde ruku v ruce začleňování věřícího do společenství a života církve. Jedná se o víru, která je odpovědí na Boží dar a která je prožívána ve společenství církve. Nutnou podmínkou pro katechezi je formační prostředí rodiny, jiných blízkých lidí, farnosti či jiného společenství křesťanů. Oproti tomu výuka náboženství a náboženské vzdělávání víru nevyžadují a jsou zaměřeny na poznání víry v její naukové i prožívané podobě a nutně nevyžadují společenství. Další odlišnosti spočívají ve volbě témat a v didaktických přístupech. Katecheta je více průvodcem a počítá s působením Ducha Svatého. 

 

 

 • Metodické materiály a pomůcky rozdělené podle témat a vytvořené v našem KPC najdete na na nových internetových stránkách www.kpcpodpora.webnode.cz

 

 

 • Pro iniciační katechezi dětí (k jejich uvedení do svátostného života) nabízíme vlastní projekt bezprostřední přípravy, který poskytujeme na základě krátké instruktáže zatím jen v elektronické formě. 

 

 • Pro systematickou katechezi dětí ve farnosti jsme připravili přehled několika variant celoročních programů na http://kpcpodpora.webnode.cz/metodicka-podpora/. Pro děti ve školním věku je stále nejpoužívanější řada metodik a pracovních listů odpovídající osnovám ČBK z roku 2004. Třetí ročník této řady jsme nahradili  vlastním metodickým materiálem s názvem BŮH NÁM POSLAL SVÉHO SYNA pro děti ve věku přibližně 9 - 10 let, které mají již základní poznání křesťanské víry. Tento materiál je možné na KPC získat včetně pracovních listů v tištěné podobě, nebo požádat o elektronické zaslání zdarma. 

 

 • Metodickou podporu pro misijní výchovu dětí nabízí Papežské misijní dílo dětí: Na webových stránkách www.missio.cz najdete veškeré informace týkající se PMD, dozvíte se, jak a kde PMD pomáhají, do jakých aktivit se můžete sami nebo s dětmi zapojit a podpořit tak misie a získáte přehled o nejnovějších misijních materiálech. Neměla by Vám uniknout ani obsáhlá foto, video a audio galerie. Na tomto webu se mohou objevit i Vaše připravované misijní akce ve farnosti, ve školách, v rodinách ap. a být tak pozvánkou a inspirací pro druhé.

  Facebook: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
  Twitter: https://twitter.com/missio_cz

 

 • Metodické materiály k přípravě nedělních bohoslužeb slova s dětmi nebo na nedělní mši svatou viz rubrika Nedělní liturgie s dětmi. Od července 2016 jsme z kapacitních důvodů ukončili tvorbu nových vlastních metodických materiálů.  

 

 • KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE: Pro katechezi dětí od předškolního věku do 12 let připravujeme k realizaci program Katecheze Dobrého pastýře. Podrobněji viz www.katechezedobrehopastyre.cz. Zkušenosti z realizace můžete získat v případě vážného zájmu po připojení se k uzavřené facebookové skupině Katecheze Dobreho pastyre CZ

 

ZPĚT

 

 

 DALŠÍ SLUŽBA KPC

 • NABÍDKA KONZULTACÍ - I v tomto školním roce vám opět nabízíme možnost KONZULTACÍ pro práci s dětmi v hodinách náboženství či při setkáních v rámci katechezí, které poskytovuje Eva Klabanová (po domluvě). Domluvu je možné uskutečnit e-mailem nebo telefonicky (klabanova (zavináč) bihk.cz). 
 • KNIHOVNA A PŮJČOVNA katechetické literatury a pomůcek. Podrobný katalog najdete na adrese: http://libellus.diecezehk.cz
 • Prodej pomůcek a metodických materiálů: prosíme, informujte nás o zamýšlené návštěvě předem. K prodeji upřednostňujeme pondělky a úterky. 

  Seznam a ceník výukových materiálů (Pracovní listy, metodiky).

 • Občasníky KPC s aktuálními informacemi; dokumenty o katechetické činnosti v diecézi a formuláře viz rubrika Ke stažení

 

ZPĚT

 

 

ODKAZY NA WWW

Přehled tematických internetových stránek Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého:

 • KPC - metodická podpora (tematicky tříděné materiály pro katechezi i výuku náboženství a pro různé věkové skupiny; součástí jsou i vzdělávací texty pro katechety a učitele). Stránky budou postupně nahrazeny a materiály přesunuty na celostátní web www.katecheze.cz
 • Využití křesťanského dědictví ve výuce - praktické náměty (výuka náboženství, vstupy do škol), zodpovídá Eva Klabanová.
 • E-learningové kurzy KPC (pro kněze, katechety, učitele náboženství), k nahlédnutí pro hosty (připravuje se), možnost studia v kurzu byla ukončena 2017. 
 • Otevřené dny pro školy (projekt pro osobností a sociální výchovu v ZŠ a SŠ) - projekt je výrazně utlumen. Slouží pro inspiraci. Zodpovídá Eva Klabanová.
 • Knihovna a půjčovna KPC (katalog); zodpovídá Petra Kolčavová (katalog není momentálně plně funkční, prosím v případě zájmu se ozvěte na kolcavova (zavináč) bihk.cz)

 

Katechetická sekce ČBK (celostátní programy)

Arcidiecézní katechetické středisko Praha (metodické materiály a pomůcky)

Pastorační středisko Praha (nabídka materiálů)

Katechetické centrum Biskupství plzeňského (žádné pomůcky ke stažení)

Katechetické centrum Biskupství českobudějovického (materiály ke stažení; některé pomůcky a scénáře)

Katechetické centrum Biskupství litoměřického (žádné pomůcky ke stažení)

Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého (materiály)

Katechetické centrum Biskupství brněnského (pomůcky)

Katechetické a pedagogické centrum Biskupství ostravsko-opavského (materiály ke stažení)

 

 

Revue Cesty katecheze pro katechetiku a náboženskou pedagogiku (vzdělávání, materiály ke stažení)

Katecheze Dobrého pastýře - metodické podpora; spravuje Cesty katecheze, z. s. 

České katolické biblické dílo (praktická práce s Biblí)

Liturgie pro děti (obsahuje texty k sérii sešitků k nedělní bohoslužbě slova s dětmi, obsahuje i metodiky vytvářené v KPC BiHK do roku 2015)

Malý oslík (obrázky k nedělnímu evangeliu)

Papežská misijní díla

Časopis Duha

 

 

ZPĚT 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Kromě člověka všichni živí tvorové vědí, že základním životním cílem je radovat se ze života.
Samuel Butler

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám