Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Brožura Advent


Datum:

Královéhradecké biskupství vydalo brožuru pro adventní zamyšlení jako přípravu na Vánoce. Máte-li zájem, stáhněte si ji...

Brožura Advent

Bratři a sestry v Kristu,
o Adventu se připravujeme na Pánův příchod do světa, do našeho života a také na Jeho příchod ve chvíli, kdy nás povolá na věčnost. Tato příprava však nikdy není samotářská, osamocená, individuální. I ta nejtišší modlitba či meditace před oltářem se vždycky odehrává ve společenství Církve. Taková je Boží vůle, posílá Svého syna nejen za námi, ale mezi nás. Brožura, kterou otevíráte, vyjadřuje tuto sounáležitost Kristových následovníků v naší diecézi. Přispěli do ní duchovní z různých farností, z východu i západu, z jihu i severu. Jejich úvahy a meditace, v nichž se odrážejí jejich individuální dary, důrazy a talenty, nás budou doprovázet ve chvílích tichého usebrání a budou nám připomínat naši sounáležitost s Pánovou Církví, posílí naši společnou přípravu na Kristův příchod. Děkuji všem autorům i čtenářům za to, že udržují tuto novodobou tradici v naší diecézi živou, a všem Vám žehnám, abyste měli z této publikace veliký duchovní užitek, který svým přínosem přesáhne čas letošního Adventu. V Kristu a Marii
Váš
+ biskup Jan

Brožura v elektronické podobě