Brožura Advent


Datum:

Královéhradecké biskupství vydalo brožuru pro adventní zamyšlení jako přípravu na Vánoce. Máte-li zájem, stáhněte si ji...

Brožura Advent

Bratři a sestry v Kristu,
o Adventu se připravujeme na Pánův příchod do světa, do našeho života a také na Jeho příchod ve chvíli, kdy nás povolá na věčnost. Tato příprava však nikdy není samotářská, osamocená, individuální. I ta nejtišší modlitba či meditace před oltářem se vždycky odehrává ve společenství Církve. Taková je Boží vůle, posílá Svého syna nejen za námi, ale mezi nás. Brožura, kterou otevíráte, vyjadřuje tuto sounáležitost Kristových následovníků v naší diecézi. Přispěli do ní duchovní z různých farností, z východu i západu, z jihu i severu. Jejich úvahy a meditace, v nichž se odrážejí jejich individuální dary, důrazy a talenty, nás budou doprovázet ve chvílích tichého usebrání a budou nám připomínat naši sounáležitost s Pánovou Církví, posílí naši společnou přípravu na Kristův příchod. Děkuji všem autorům i čtenářům za to, že udržují tuto novodobou tradici v naší diecézi živou, a všem Vám žehnám, abyste měli z této publikace veliký duchovní užitek, který svým přínosem přesáhne čas letošního Adventu. V Kristu a Marii
Váš
+ biskup Jan

Brožura v elektronické podobě


Další zprávy

Z diecéze

Requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška

Biskup Jan Vokál odslouží v katedrále Svatého Ducha bohoslužbu za 23. královéhradeckého biskupa Karla Otčenáška.
Česko, Z Vatikánu

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil v úterý 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety.
Z diecéze

Jedno rozhodnutí a kaple nespadne

Když byla v roce 2018 barokní kaple sv. Jana Nepomuckého v Novém Městě nad Metují opět na prodej, rozhodli se manželé Zdenka a Luděk Hojní, že kapli koupí a zachrání.