VYPRÁVĚJ aneb rodinná mozaika


Datum:

Letošní postní duchovní přípravu můžete pojmout v rodinách zcela netradičně. Pojďme si spolu vyprávět třeba o tom co bylo...

VYPRÁVĚJ aneb rodinná mozaika

 

 

 

Program pro celou rodinu na postní dobu roku 2018

Milé děti, mladí, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové…

V postním programu na rok 2018 Vám nabízíme prostor pro vzájemné setkávání a poznávání se trochu jinak. Postní doba s sebou přináší čas ztišení, sebereflexe, pokání a sebezapření. Tento program jsme vytvořili, protože si myslíme, že obzvlášť v dnešní uspěchané době je pro člověka často velkou obětí zastavit se a naslouchat těm, na které leckdy nemá čas.

                Celá tato aktivita je inspirovaná výzvou papeže Františka, kterou mnohokrát za svůj pontifikát pronesl, a sice aby mladí lidé naslouchali svým prarodičům. Například v Amoris laetitia v článku 193 Svatý otec říká: „Vyprávění starých lidí velmi prospívají dětem a mládeži, protože je spojují s dějinami vlastní rodiny i s dějinami bydliště a vlasti. Rodina, která si neváží prarodičů, kteří jsou živou pamětí,  a nepečuje o ně, je rodina v rozpadu; zato rodina, která uchovává vzpomínky, je rodina s budoucností.“   V říjnu 2018 bude církev prožívat biskupskou synodu na téma: Mladí lidé, víra a rozlišování povolání. I v tomto „Vyprávěj“ jistě může zaznít mnoho inspirujícího pro prohloubení víry a rozlišení povolání.

Přejeme Vám, abyste strávili mnoho krásných chvil ve vzájemné společnosti.

Jak na to:

Ke každému postnímu týdnu je přiřazeno jedno téma na filmovém pásu. Zvolené téma je propojeno s biblickým čtením v daném týdnu. Úkol uprostřed filmového políčka je určen dětem a potažmo také rodičům a prarodičům, na které se úkoly vztahují. Děti si mohou povídat s někým starším v rodině na uvedené otázky. A dospělí si pak mohou s dětmi zahrát třeba pexeso J. Otázka k zamyšlení ve spodní části je alternativou pro náctileté a mladé lidi, kteří nemohou nebo nechtějí plnit úkoly pro děti.

Rodinná mozaika aneb proč zrovna filmový pás?

Kinofilm je retro, které už dnešní děti možná vůbec neznají a totéž se dá určitě říct i o některých příbězích ze života babiček, dědečků a jiných příbuzných... V našich životech se odehrálo a stále odehrává spousta událostí, je to vlastně takový dlouhý film. Pro každého je příjemné čas od času někomu „promítnout“ některé vydařené scény nebo sdílet ty dramatické a napínavé.

Pokud se rozhodnete zařadit program „Vyprávěj“ do prožívání postní doby ve Vaší rodině, možná také vzniknou některé zajímavé „střihy“. Budeme rádi, když se s námi o ně podělíte.

Úkol pro celou rodinu:

Na přiložené A4 kinopolíčko vytvořte nějaký obraz, který vzniknul v průběhu programu. Může to být namalovaný obrázek, společná fotografie, koláž z fotek, báseň, příběh atp. Nápaditosti se meze nekladou. Výtvory posílejte buď na email: kc [at] bihk.cz nebo poštou na adresu: Katechetické centrum, Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 32, Hradec Králové 500 01. Obrazy vystavíme v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové, kam se na hotovu Mozaiku rodin můžete přijet podívat.

Samozřejmě si můžete podobnou rodinnou mozaiku z vašich výtvorů udělat i ve vašem farním kostele.

Odkaz ke stažení zde.

 

0.Předci naší rodiny

Zeptej se prarodičů na jejich prarodiče.

Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, Ti odplatí. (Mt 6,4)

Zamysli se nad tím, co Ti kdo z Tvojí rodiny předal do života?

1.Rodinné fotky  

Proberte staré fotky. Můžete porovnat, jak jste vypadali napříč generacemi v podobném věku.

Uzavírám s Vámi smlouvu. (Gn 9,11)

Jak by vypadala koláž z fotek, které nejlíp vystihují Tebe, Tvoje dětství a Tvůj vztah ke své rodině a k Bohu. Pokud chceš, zkus ji vyrobit.

2.Recept na život

Zeptej se někoho, koho si vážíš, co je v životě opravdu důležité?

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (Řím 8,31)

Zamysli se nad 10 hodnotami, které jsou pro Tebe opravdu důležité. Každý den škrtni jednu z nich a zbydou ti nejdůležitější tři. Proč zrovna tyhle tři?

3.Hrdinové

Vyprávějte si o někom statečném, výjimečném v rodině, kdo udělal něco zajímavého nebo důležitého.

Sám totiž věděl, co je v člověku. (Jan 22,25)

Jaké máš reálné životní cíle?

4.Vztah k Bohu

Požádej někoho věřícího v rodině, aby Ti vyprávěl, co zažil s Bohem?

Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou. (Ef 2,4)

Promysli, co bys odpověděl, kdyby se Tě někdo zeptal na Tvůj vztah s Bohem. Co a proč je pro Tebe ve vztahu k Bohu podstatné?

5.Vzory

Zeptej se někoho v rodině, kdo byl pro něj v životě vzorem a proč?

Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. (Jan 12,26)

Jaké důležité vlastnosti má člověk, která Ti je blízký?

6. Velikonoce

Ať Ti někdo starší povídá o svých nejvýznamnějších Velikonocích.

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí. (Flp 2,10)

Zůstaň letos o Velikonocích na chvíli jenom sám s Ježíšem a přemýšlej, co v Tvém životě vypadalo špatně, ale tys to zvládnul překonat. Co ti pomohlo?


Další zprávy

Z diecéze

Requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška

Biskup Jan Vokál odslouží v katedrále Svatého Ducha bohoslužbu za 23. královéhradeckého biskupa Karla Otčenáška.
Česko, Z Vatikánu

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil v úterý 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety.
Z diecéze

Jedno rozhodnutí a kaple nespadne

Když byla v roce 2018 barokní kaple sv. Jana Nepomuckého v Novém Městě nad Metují opět na prodej, rozhodli se manželé Zdenka a Luděk Hojní, že kapli koupí a zachrání.