Zemřel řeholní kněz P. Stanislav Stařík, SDB


Datum:

Do věčného života povolal Pán Ježíš Kristus svého věrného služebníka a obětavého kněze.

Zemřel řeholní kněz P. Stanislav Stařík, SDB

Rozloučení proběhne při mši svaté v sobotu 11. 2 v 10:30 hod. ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Poté budou jeho tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově.
P. Ing. Stanislav Stařík SDB
Narodil se 30. 6. 1926 v Přibyslavi, na kněze byl tajně vysvěcen 30. 9. 1962 v Praze
a dlouhá léta působil v duchovní správě v Medlově u Uničova. Zemřel v den svátku Uvedení Páně do chrámu v kruhu příbuzných v Přibyslavi.