Galerie: Poutníci prošli v katedrále Svatou bránou. Otevřel ji biskup Jan


Datum:

Svatý rok začal i v královéhradecké diecézi. O třetí adventní neděli 13. prosince biskup Jan otevřel v katedrále Svatého Ducha Svatou bránu.

Galerie: Poutníci prošli v katedrále Svatou bránou. Otevřel ji biskup Jan

Slavnost spojená s otevřením Svaté brány a začátkem Svatého roku milosrdenství v královéhradecké diecézi se uskutečnila pět dní poté, co papež František otevřel Svatou bránu ve svatopetrské bazilice v Římě. Stalo se tak vůbec poprvé, kdy se Svaté brány otevíraly v katedrálních chrámech po celém světě. V Hradci Králové otevřel Svatou bránu sídelní biskup Jan Vokál, za kterým jí prošli kněží, jáhni a poutníci naší diecéze.

Biskup Jan vedl poutníky ke Svaté bráně

Ke Svaté bráně, hlavnímu vchodu do královéhradecké katedrály Svatého Ducha, poutníky přivedl biskup Jan v čele průvodu z kostela Nanebevzetí Panny Marie. Právě v něm slavnost začala biskupským pozdravem. "Svatá brána, kterou společně projdeme do katedály, je symbolem Krista, skrze kterého jednou projdeme k životu věčnému," uvedl biskup Jan. Po úryvku z evangelia svatého Lukáše přečetl kancléř diecézní kurie, kanovník kustod katedrální kapituly a farní vikář kostela Nanebevzetí Panny Marie Pavel Boukal bulu Misericordiae Vultus, kterou papež 13. března letošního roku Svatý rok milosrdenství vyhlásil. Po krátkém úvodním obřadu se průvod v čele s biskupem Janem odebral ke katedrále. Pět minut před půl čtvrtou odpoledne pak biskup Jan Svatou bránu otevřel. Poklekl na její práh a po osobní modlitbě vstoupil do katedrály. Za ním pak Svatou branou prošli ostatní členové liturgického průvodu a početný dav poutníků, kteří katedrálu Svatého Ducha zaplnili do posledního místa.

Čerpejme z pramenů Božího milosrdenství

Na začátku bohoslužby biskup Jan posvětil vodu a následně svěcenou vodou věřící pokropil. V kázání se pak zaměřil na milosrdenství, hlavní téma Svatého roku. "Buďte milosrdní a prokazujte Boží milosrdenství. Milosrdenství Boží, které přichází do světa v osobě Krista, je větší a mocnější než milosrdenství lidské. Kristův příchod na svět, Boží vtělení, je zviditelněním vrcholného aktu tohoto Božího milosrdenství vůči člověku," uvedl biskup Jan a zdůraznil, že v následujícím Svatém roce bude Boží milosrdenství působit na člověka velmi silně. "Svatý otec se chopil klíčů, které Kristus svěřil Petrovi, aby otevřel Svatou bránu a zároveň s ní na jeden rok odemkl všechny prameny Božího milosrdenství pro celý svět. Ty budou v tomto období zvlášť mocně a vydatně působit. Naším úkolem je otevřít tomuto milosrdenství brány svých srdcí, s pokorou a láskou přijímat odpuštění a obrácení, které nám Pán nabízí, a všemožně z těchto pramenů čerpat."

V homilii biskup Jan zdůraznil také potřebnost svátosti smíření jako velkého daru, který církvi Bůh svěřil právě jako jedinečný prostředek své milosrdné lásky. "Bůh se osobně stará o každého z nás, nosí nás na svých ramenou, aby v nás vzbudil lítost nad hříchy, lásku a touhu jeho milosrdenství napodobovat ve světě. … Boží milosrdenství je bohatým pramenem a mohutnou řekou života, který hojí každou lidskou ránu, zavlažuje rodinu, společenství i každého jednotlivce," řekl biskup Jan a vyslovil přání, aby si na začátku Svatého roku každý věřící přiznal: "jsem to já, kdo nejvíce potřebuje pokání a odpuštění", aby mohl následovat Krista. "Buďme všem svědky milosrdné, spravedlivé Boží lásky, z níž se rodí každý člověk bez rozdílu. … Zdarma jsme dostali, zdarma a nezištně dávejme, bez rozdílu národnosti, původu, rasy či vyznání. Zvláště v této rozjitřené době buďme laskaví ke všem."

V diecézi otevřeme ještě dvě Svaté brány

V královéhradecké diecézi budou otevřeny ještě dvě Svaté brány, a sice v poutním kostele Panny Marie Pomocnice na Chlumku u Luže (1. ledna 2016 v 9.30 hod.) a klášterním kostele Narození Panny Marie v Želivu (1. ledna 2016 v 10.30 hod.). Svatý rok potrvá do 20. listopadu 2016. (peš)

Fotogalerie I.

Fotogalerie II.