Otevření Svaté brány v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové II.


Datum

Biskup Jan Vokál otevřel v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové Svatou bránu. V královéhradecké diecézi tak začal Svatý rok milosrdenství. Slavnost začala krátkým obřadem v kostele Nanebevzetí Panny Marie, odkud průvod poutníků došel, v čele s biskupem Janem, právě ke katedrále. V homilii biskup Jan kladl důraz na lítost, svátost smíření, čerpání Boží lásky prostřednictvím pramenů Jeho milosrdenství a na nezištné předávání milosrdenství všem lidem bez rozdílu. Slavnostního otevření Svaté brány a následné mše svaté se zúčastnily stovky věřících a řada kněží a jáhnů.

Foto: Lukáš Peška