Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Zapojte se do přípravy synody o rodině


Datum:

V říjnu se v Římě uskuteční řádná synoda o rodině. K její přípravě přispějte i vy a hledejte odpovědi na otázky ze závěrečného dokumentu loňské mimořádné synody.

Zapojte se do přípravy synody o rodině

K aktivní účasti věřících na přípravě letošní synody vyzval v závěrečném projevu na loňské mimořádné synodě sám papež František. Národní centrum pro rodinu při České biskupské konferenci proto z pověření všech biskupů Čech a Moravy zveřejnilo závěrečný dokument loňské mimořádné synody Relatio synodi v češtině, včetně otázek, aby své podněty a připomínky mohli připojit i věřící českých a moravských diecézí. 

Otázky, rozdělené do 46 okruhů, mají sloužit k prohloubení a upřesnění úvah při hledání a nacházení, slovy papeže Františka, "konkrétních řešení pro tolik těžkostí a bezpočet problémů, jimž musí čelit rodiny." Jsou součástí přípravného textu Lineamenta pro letošní XIV. Všeobecné řádné shromáždění biskupské synody s tématem Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě.

Nejde o klasický průzkum veřejného mínění, ale o hledání odpovědí na jednotlivé otázky vycházející ze závěrečného dokumentu Relatio synodi loňské mimořádné synody. Je proto nutné nejprve věnovat pozornost tomuto dokumentu (Lineamenta - Relatio synodi str. 1-17, otázky str. 18-26).

Své odpovědi posílejte do 20. února 2015 na e-mailovou adresu Národního centra pro rodinu ncpr [at] volny.czZískané odpovědi budou po zpracování zaslány v podobě shrnutí do Říma, aby posloužily jako pracovní materiál pro přípravu synody.

Řádná synoda o rodině proběhne ve Vatikánu mezi 4. a 25. říjnem 2015. Česká biskupská konference navrhla jako českého delegáta na této události královéhradeckého biskupa Jana Vokála. Aby se biskup Vokál mohl synody skutečně zúčastnit, musí jeho kandidaturu potvrdit papež.

Biskupská synoda je shromážděním biskupů vybraných z celého světa podporující těsně spojení mezi papežem a biskupy, a pomáhající papeži při udržování a posilování neporušenosti a růstu víry a mravů, a to radami i projednáváním otázek, které se týkají činnosti církve. Pokud papež biskupskou synodu rozhodovací mocí nevybaví, přísluší jí, podle kanonického práva, pouze projednávat otázky a vyslovit přání, nikoli otázky řešit a vydávat o nich rozhodnutí. (peš)