Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Konference k výročí 350 let diecéze


Datum:

Dvoudenní sympozium se zaměří na dějiny hradecké diecéze. Obsáhne její počátky, ale třeba i život arcibiskupa Karla Otčenáška a P. Toufara.

Konference k výročí 350 let diecéze

Diecézní teologický institut zve zejména kněze, jáhny, pastorační asistenty a katechety na konferenci 350 let královéhradecké diecéze, která je pořádána ve spolupráci s Kabinetem regionálních církevních dějin při KPVHA FF UHK a s Katedrou kulturních a náboženských studií PdF UHK v prostorách Nového Adalbertina (Velké náměstí 32) ve dnech 29. a 30. dubna 2014.

Vstup na konferenci je pro všechny zájemce volný, není třeba hlásit se předem.

Program konference:

úterý 29. dubna

9:30 zahájení

 • Mons. Mgr. Josef Socha, generální vikář
 • Prof. PhDr. František X. Halas, CSc. – ředitel DTI:
 • Problém zřizování nových diecézí v Čechách a na Moravě jakožto nástroje účinné rekatolizace těchto zemí po roce 1620

10:15–12:00

 • Nicolas Richard: Proč založit královéhradecké biskupství? Pastorální důvody založení diecéze
 • Boguslaw Czechowicz: Primumin Bohemia templum. Hledání historické legitimity královéhradeckého biskupství
 • Tomáš Petráček: Jak a proč studovat a psát dějiny diecéze? Historiografie, teologie a dějiny místní církve

13:30– 15:30

 • Ladislav Holoubek: Život a výuka v hradeckém semináři od roku 1714 do konce 19. století
 • Pavel Jäger: Výuka a osobnosti královéhradeckého bohosloveckého učiliště ve 20. století
 • Marie Zimmermannová: Výuka katechetiky v hradeckém semináři podle biskupa Eduarda Jana Nepomuka Brynycha
 • Tomáš Veber: Královéhradečtí studenti vídeňského Augustinea (1816-1918). Výchova a vzdělávání diecézních elit.
 • Matěj Havel: Dějiny studentského semináře Borromaeum v HradciKrálové

16:00 – 17:50

 • Jana Vojtíšková: Vztah města a biskupství v době jeho založení
 • Jiří Pavlík a Radek Pokorný: Soupisy duší a zpovědní seznamy jako historické prameny k poznání dějin diecéze a jejích obyvatel
 • Hana Stoklasová: Konzistoriální kurendy a Ordinariátní listy – oběžníky královéhradecké diecéze a možnosti jejich badatelského využití
 • Martina a Sixtus Bolom-Kotari: Paměť biskupství slovem a obrazem 19. stol. Biskupské úřední knihy jako komplexní pramen k dějinám diecéze
 • Věra Slavíková a Jana Oppeltová: Možnosti záchrany historických písemností na farách královéhradecké diecéze

středa 30. dubna

8:30 – 11:00

 • Pavla Laštůvková: Královéhradečtí biskupové ve světle archivních pramenů městské správy v Hradci Králové v letech 1918 až 1938
 • Radek Martinek: Portrétní galerie duchovních jako historický a ikonografický pramen k poznání dějin diecéze
 • Rudolf Svoboda: Jan Prokop Schaaffgotsche a jeho působení v královéhradecké diecézi
 • Jana Croy: Mládí a zrání biskupa Hanla
 • Jitka Jonová: Podíl biskupa Brynycha na zabránění zřízení samostatné německé diecéze v Čechách
 • Martin Rechtorik: Vykonstruovaný proces proti Karlu Otčenáškovi a společníkům
 • Miloš Doležal: Rok 1948, hradecké biskupství, P. Josef Toufar a drama jeho přeložení ze Zahrádky do Číhoště

11:30 – 13:00

 • Klára Zářecká: Vztahy královéhradeckého biskupství a koleje Tovaryšstva Ježíšova v Hradci Králové mezi léty 1664 až 1773
 • Petra Oulíková: Zaniklé fresky Jana K. Handeho v jezuitském kostelev Hradci Králové
 • Jakub Zouhar: Mezi Prahou a Hradcem Králové: Historik Jan Haiden S.I. (1716–1803)

14:00 – 16:00

 • Marie Macková: Redemptoristé v královéhradecké diecézi do první světové války (Koclířov a Králíky)
 • Vlastimil Málek: Svatoklimentská patrocinia v diecézi a jejich vztah k ustavení sv. Klimenta patronem diecéze
 • Lucie Sněžná: Kult a ikonografie sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové a okolí.
 • Jana Stráníková – Vladislava Říhová: Anna Josefa Schliková a výstavba kostelů na jejím panství Veliš-Vokšice
 • Barbora Malijevská: Kostel sv. Jana Křtitele v Podskále u Chrasti; příklad zakladatelské činnosti prvních královéhradeckých biskupů

16:20 – 18:30

 • Jindřich Kolda: Sestra Marie Aloisie Kajetána (M. Eleonora hraběnka Šporková, 1687–1717), překladatelka duchovní literatury a představená celestinek v Choustníkově Hradišti
 • Martin Barus: Spor o přednost mezi litoměřickým a královéhradeckým biskupem při českých královských korunovacích na sklonku 18. století
 • Michal Severa: Nekatolíci na Litomyšlsku a vizitační cesta biskupa Jana Leopolda Haye po Chrudimském kraji na jaře roku 1782
 • Petr Arijčuk: P. Adalbertus Kliczka a jeho návštěva Říma. Poznámka k mecenátu duchovních a k malířským importům římské školy v královéhradecké diecézi