Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Číhošť, Želiv, Neratov, Kutná Hora... Biskup vyhlásil místa odpustků pro Rok víry


Datum:

Na místa je třeba vykonat pouť. Vyhlášeno bylo také sedm dní, kdy lze odpustky získat kdekoliv v diecézi.

Číhošť, Želiv, Neratov, Kutná Hora... Biskup vyhlásil místa odpustků pro Rok víry

Pro Rok víry dostali diecézní biskupové od Svatého otce zvláštní pravomoc - vyhlásit ve své diecézi místa, kde věřící mohou získat plnomocné odpustky, tedy odpuštění časných trestů za hříchy vlastní i věrných zemřelých. K tomu je třeba na místa vykonat pouť mezi 11. říjnem 2012 a 24. listopadem 2013.

Královéhradecký biskup Jan Vokál vyhlásil těchto osm míst:

  • katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové
  • arciděkanský kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích
  • chrám sv. Barbory v Kutné Hoře
  • poutní a farní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku v Luži
  • poutní kostel Sedmi radostí Panny Marie v Malých Svatoňovicích
  • poutní a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
  • opatský a farní kostel Narození Panny Marie v Želivi
  • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti (viz obrázek)

Podmínky pro získání odpustků jsou obvyklé: kající smýšlení, přijetí svátosti smíření a eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce. V tomto případě však také platí, že zmíněná místa je třeba navštívit formou pouti a zúčastnit se tam církevního obřadu, nebo alespoň setrvat přiměřený čas v usebrání při zbožné meditaci, zakončené modlitbou Otče náš, Vyznáním víry a přímluvou k Panně Marii, případně také k apoštolům či patronům kostela.

Kromě vyhlášení zvláštních "poutních míst" pro Rok víry dostali biskupové také pravomoc vybrat konkrétní dny, kdy bude možné získat plnomocné odpustky při splnění obvyklých podmínek v celé diecézi. V takový den je třeba zúčastnit se v kostele či na jiném posvátném míste mše svaté či modlitby breviáře a pomodlit se Vyznání víry.

V královéhradecké diecézi to bude těchto sedm slavností:

8. 12. 2012 – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

25. 12. 2012 – slavnost Narození Páně

1. 1. 2013 – slavnost Matky Boží, Panny Marie

31. 3. 2013 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

5. 7. 2013 – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

15. 8. 2013 – slavnost Nanebevzetí Panny Marie

24. 11. 2013 – slavnost Ježíše Krista Krále

Další příležitost získat plnomocné odpustky dostanou všichni věřící, kteří zbožně přijmou papežské požehnání od diecézního biskupa v jeden určený den. Královéhradecký biskup Jan Vokál toto požehnání udělí o slavnosti Seslání Ducha Svatého, v neděli 19. května 2013 v královéhradecké katedrále Svatého Ducha.

V "čase milosti", jak o Roce víry mluví Svatý otec Benedikt XVI., jsou i další možnosti k získání odpustků, které platí pro všechny věřící na celém světě a neliší se v jednotlivých diecézích:

- zúčastnit se aspoň třikrát na kázání posvátných misií nebo alespoň tří přednášek o dokumentech Druhého vatikánského koncilu a o článcích Katechismu katolické církve v kterémkoliv kostele nebo na vhodném místě.

- v jeden svobodně zvolený den během Roku víry vykonat zbožnou návštěvu u křtitelnice nebo jiného místa, kde dotyčný přijal svátost křtu, a obnovit tam křestní sliby.

- totéž, co platí o získávání plnomocných odpustků při poutích na místa vyhlášená diecézním biskupem (viz začátek článku), platí i pro všechny papežské bazilikykřesťanské katakomby.