Fotogalerie

P. Jiří Mannl oslavil se svými spolubratry ze semináře 50 let kněžství

Bohoslužby, Setkání

Mezi jeho spolubratry z litoměřického semináře patří také kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup, a Mons. František Radkovský, emeritní plzeňský biskup. Na závěrečném tablu z roku 1970 je jich celkem 40.

Myslivecký den v Lukavci

Bohoslužby, Setkání

V sobotu 20. června se konal slavnostní myslivecký den, který začínal v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lukavici za Rychnovem. Úderem deváté hodiny začala svatohubertská troubená mše v doprovodu lesních rohů Hradec Králové.

Slavnost Těla a Krve Páně v Hradci Králové

Adorace a modlitby, Bohoslužby, Kalendář biskupů

V katedrále Svatého Ducha se uskutečnila v neděli 14. června slavnost Těla a Krve Páně. Foto: Anna Maclová

Noc kostelů 2020

Jiné, Setkání

Výběr z Královéhradecké diecéze: Bojanov, Jičín, Králíky, Kutná Hora, Luže, Nový Hrádek, Sezemice, Skuteč, Ústí nad Orlicí, Vojnův Městec a Vysoké Mýto

Českomoravská FATIMA v červnu

Duchovní obnovy, Setkání

P. Elias Vella požehnal a pověřil svého dlouholetého překladatele, laického misionáře Václava Čápa, aby vedl v Koclířově nejprve seminář vnitřního uzdravení a následně exercicie Eucharistie – v kontemplaci před Pánem.

První mariánská sobota v Koclířově

Bohoslužby, Poutě, Setkání

První mariánská sobota v Koclířově u Svitav s hlavními hosty: generálním vikářem Mons. Janem Pasekou, českobudějovickým biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem a brněnskou scholou mládeže SBM, která vytvořila v kostele sv. Filomény a Jakuba úžasný večer chval. Foto: Václav Kašík

Motorkáři opravili krkonošskou kapličku

Poutě, Setkání

Sobotní předvečer Slavnosti Nejsvětější Trojice se zapsal do vrchlabské historie radostnou událostí.

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Kalendář biskupů, Setkání, Výstavy

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.

Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále

Bohoslužby, Kalendář biskupů

Foto: František Sladký

Svátost biřmování a svátost křtu v Hradci Králové

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Setkání

Královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál udělil v katedrále Svatého Ducha svátost křtu pěti katechumenům a svátost biřmování pak celkově čtrnácti biřmovancům. Foto: František Sladký

P. Jiří Mannl oslavil sté narozeniny

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Setkání

Před sto lety se 21.5. narodil kněz královéhradecké diecéze Jiří Mannl, který nyní žije ve farnosti ve Vysokém Mýtě. Biskup Jan Vokál bude sloužil děkovnou bohoslužbu za život P. Jiřího Mannla v úterý 26.5. v 16 hod. v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. 

Requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška II.

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Setkání

Requiem za 23. královéhradeckého biskupa odsloužil 23. května dopoledne v katedrále Svatého Ducha kardinál Dominik Duka.  

Requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Setkání

Requiem za 23. královéhradeckého biskupa odsloužil 23. května dopoledne v katedrále Svatého Ducha kardinál Dominik Duka.

Velikonoční obřady v katedrále

Bohoslužby, Kalendář biskupů

Ohlédnutí za letošními obřady Velikonočního tridua v katedrále Svatého Ducha.