Fotogalerie

Žehnání farní budovy v Proseči

Setkání

Nově zrekonstruovanou faru požehnal v neděli 25.7. generální vikář Mons. Jan Paseka.

Jáhenské svěcení Pavla Jelínka

Bohoslužby, Kalendář biskupů

V kostele sv. Mikuláše v Nížkově byl 10.7. vysvěcen na jáhna Pavel Jelínek.

Na Velehradě s Eucharistií a Pannou Marií

Adorace a modlitby, Poutě

Po loňské pauze se mohl koclířovský fatimský apoštolát opět zúčastnit velehradských slavností ve dnech 4.-5. července 2021.

Ukončení školního roku 2020/21 Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Bohoslužby, Setkání

Vysvědčení za uplynulý školní rok se předávala 30.6. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedleci.

Ukončení školního roku 2020/21 v katedrále Svatého Ducha

Bohoslužby, Kalendář biskupů

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila letošní školní docházku s diecézním biskupem Janem Vokálem.

Požehnání Poutního domu na Hoře Matky Boží

Kalendář biskupů, Setkání

Zrekostruovaný a rozšířený Poutní dům v areálu kláštera Hora Matky Boží u Králík požehnal v pondělí 28.6. královéhradecký biskup Jan Vokál.

Svěcení zvonů v Hlinsku

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Setkání

Svěcení dvou zvonů v děkanském kostele Narození Panny Marie se stalo součástí farního dne.

Apoštolský nuncius v Poličce

Bohoslužby

V neděli 20.6. zavítal na pomezí Čech a Moravy, do Poličky, vatikánský velvyslanec J.Ex. Charles D. Balvo.

Maturitní vysvědčení z BIGY předány

Setkání

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové byly předány maturitní vysvědčení studentům Biskupského gymnázia v Hradci Králové.

Slavnost Těla a Krve Páně v Kutné Hoře

Bohoslužby

Po mši svaté se rozezněl zvon Barbora a vyšel průvod ke kapli, která je zasvěcena právě Božímu Tělu.

Trojí požehnání Broumovsku

Bohoslužby

Kardinál Dominik Duka a arciopat břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek děkovali na Broumovsku za dosavadní opravy broumovské skupiny kostelů.

Slavnost Těla a Krve Páně v Hradci Králové

Adorace a modlitby, Bohoslužby, Kalendář biskupů

Eucharistický průvod z katedrály Svatého Ducha do kostela Nanebevzetí panny Marie.

Noc kostelů, Kutná Hora

Adorace a modlitby, Setkání

Ohlédnutí za Nocí kostelů v Kutné Hoře.

Slavnost Seslání Ducha Svatého, Hradec Králové

Bohoslužby, Kalendář biskupů

V katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové udělil královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál svátost biřmování.

Diecézní poutní centrum a mariánské procesí

Poutě

Závěr mariánského měsíce května, v sobotu 29. 5. byl ve znamení mariánské putování Prahou.