Fotogalerie

Kněžský den 2019

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Setkání

Kněží a jáhnové se v pondělí 18.

Předání sochy sv. Anežky papeži Františkovi

Kalendář biskupů, Poutě, Setkání

V závěru audience předal biskup Jan Vokál, předseda poutního výboru, papeži mimořádný pamětní dar

Národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České

Kalendář biskupů, Poutě, Setkání

Českou národní pouť zahájili čeští a moravští biskupové společnou modlitbou litanií k našim národ

Relikvie sv. Vincenta v katedrále Svatého Ducha

Kalendář biskupů, Setkání, Výstavy

V rámci putování ostatků sv.

Svátek posvěcení katedrály Svatého Ducha

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Koncerty

Při slavnostní pontifikální bohoslužbě zazněla Missa Brevis sk

Svěcení obnoveného kříže v Lezníku

Jiné, Poutě, Setkání

Kříž posvětil P. Ladislav Kozubík, SDB - administrátor farnosti Sebranice u Litomyšle.

Nový zvon pro Zahrádku

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Poutě, Setkání

Od soboty 26.10. oznamuje zvon Josef Toufar denně poledne a klekání.

Ostatky sv. Floriana uloženy v Horní Rovni

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Setkání

Obec Horní Roveň na pardubicku zažila v sobotu 19.

Misijní most modlitby

Adorace a modlitby, Setkání

Misijní most modlitby je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne

Setkání mladých z jilemnického vikariátu

Bohoslužby, Setkání

Již jako tradičně se na podzim uskutečnilo setkání mládeže jilemnického vikariátu.

Pouť ke kapličce sv. Františka

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Poutě, Setkání

Pouť ke kapličce sv. Františka z Assisi se uskutečnila v neděli 6. října.

Diecézní setkání seniorů

Kalendář biskupů, Setkání

Senioři se sešli v hojném počtu na svém již čtrnáctém diecézním setkání

Biřmování, Nový Hradec Králové

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Setkání

Královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál v novohradecké farnosti udělil 10 biřmovancům svátost biřmování.

Skauti závodili ve Chrasti

Jiné, Setkání

Každé dva roky probíhá celostátní memoriál na počest zakladatele skautského hnutí Antonína Benjam

Animátoři seniorů v Krkonoších

Kalendář biskupů, Setkání

Animátoři seniorů si vyšlápli do hor s biskupem Josefem.