Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Fotogalerie

Noc kostelů napříč diecézí

Adorace a modlitby, Setkání, Výstavy

V pátek 2. června 2023 během tradiční akce Noc kostelů již popatnácté otevřely své brány kostely, sbory a modlitebny křesťanských církví napříč Českou republikou.

Oslava 30 let založení Oblastní charity Nové Hrady u Skutče

Setkání

Ve středu 31. května se uskutečnila oslava 30 let založení Oblastní charity za účasti generálního vikáře Mons. Jana Paseky a biskupského vikáře pro diakonii Mons. Pavla Rouska.

Za synodu k Panně Marii na Chlumek

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Poutě

Poslední květnovou středu se věřící s diecézním biskupem Janem sešli na Chlumku u Luže, aby svěřili Panně Marii probíhající synodální proces.

Letnice pod širým nebem

Bohoslužby

V neděli 28. května se uskutečnila mše svatá v kapličce na Sovinci ve farnosti Dvůr Králové nad Labem.

První svaté přijímání v Sebranicích

Bohoslužby

První svaté přijímání ve farnosti Sebranice, v kostele sv. Mikuláše. Mši svatou celebroval P. Ladislav Kozubík, SDB.

Májová pobožnost v Olešnici u Červeného Kostelce

Bohoslužby

Májová pobožnost se uskutečnila v neděli 28. května.

Svatodušní slavnost v katedrále

Bohoslužby

Hod Boží svatodušní byl v katedrále Svatého Ducha i ve znamení biřmování.

Diecézní setkání dětí

Setkání

...aneb děti třeba jako moderní Boží influenceři.

Maturitní vysvědčení z BIGY předány

Setkání

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se konalo ve středu 24. května, kde čerství absolventi za účasti svých rodičů převzali vysvědčení z rukou ředitele školy Jiřího Vojáčka, generálního vikáře Mons. Jana Paseky a třídních učitelů.

Biřmování v Čáslavi

Bohoslužby

V Čáslavi udělil v neděli 21. května svátost biřmování biskup Mons. Josef Kajnek.

Pohřeb pěvkyně Soni Červené

Kalendář biskupů

Biskup Jan Vokál vedl pohřební obřady v katedrále Svatého Ducha za umělkyni.

Biřmování ve Svratce

Bohoslužby

Ve Svratce udělil v sobotu 13. května svátost biřmování biskup Mons. Josef Kajnek.

Biskup Josef požehnal sochu sv. Josefa

Bohoslužby

Po nedělní bohoslužbě při kostele sv. Josefa u kapucínů byla požehnána zrestaurovaná socha sv. Josefa v rajské zahradě.

Svátek sv. Jana Nepomuckého

Bohoslužby, Kalendář biskupů

Biskup Josef Kajnek celebroval mši svatou ke cti významného českého světce.

Svátek Panny Marie Fatimské v Koclířově

Bohoslužby

Hlavní fatimský den výročí zjevení Panny Marie Fatimské v Koclířově oslavili slavnostní mši svatou i za přítomností fatimských pasáčků.