Živý Betlém ve Skutči


Datum
Co
Setkání
Autor
Archiv ŘKF Skuteč

Ve spolupráci se skauty jej připravila farnost. Pro všechny svítilo i Betlémské světlo, které si lidé odnášeli do svých domovů.