Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Zelený čtvrtek - památka Poslední večeře Páně 2022


Datum
Co
Bohoslužby, Kalendář biskupů
Autor
Milada Fejtková

 Začíná o večerní bohoslužbě na Zelený čtvrtek, pokračuje na Velký pátek, vrcholí na Bílou sobotu o velikonoční vigilii a Neděli zmrtvýchvstání Páně. Je to oslava velikonočního tajemství Kristova, jeho utrpení a vzkříšení.

Večerní bohoslužba má tři části:


1/ Na památku Poslední večeře Ježíšovy se slaví mše svatá. Službu lásky Kristovy nám připomene obřad umývání nohou.
2/ Odchod Ježíšův do Getsemanské zahrady znázorňuje přenesení Nejsvětější svátosti na boční oltář.
3/ Svůj vztah k trpícímu Kristu chceme vyjádřit adorací. Opuštěnost Ježíše v Getsemanech připomíná obnažení oltářů.

Odnášení plátna, kříže a svící z oltáře se podle původního zvyku konalo po každé mši svaté. Nyní nám to připomíná, že Ježíš byl ve svém utrpení opuštěn od přátel a při bičování a křižování obnažen. Z kropenek se odstraní svěcená voda a naleje se až z křestního pramene při slavení velikonoční vigilie.