Zahájení hlavní poutní sezóny v Českomoravské Fatimě v Koclířově


Datum
Co
Adorace a modlitby, Bohoslužby, Poutě

Po celonoční adoraci jsme tento den zahájili ranní modlitbou sv. růžence a poté následovaly modlitby za nemocné s dopolední mši svatou na úmysly poutníků, kterou sloužil rektor poutního místa Mons. Pavel Dokládal. 


V pravé poledne sloužili poutní mši svatou ke cti sv. Josefa Dělníka v kostele sv. Josefa, v místi části Koclířov Hřebeč, kněží litomyšlského vikariátu s o. vikářem Josefem Matrasem. Poté následoval ve fatimském centru odpolední program 1. mariánské soboty s modlitbou rozjímavého sv. růžence pod moderací členky rady Světového apoštolátu Fatimy Ing. Hany Frančákové, odpolední evangelizační přednáškou laického misionáře Václava Čápa i pobožností a přijetím nových členů do obnoveného Bratrstva sv. Filomény. 


Vrcholem celého dne byla pontifikální mše svatá v areálu sv. Jana Pavla II., kterou sloužil královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Díky příznivému počasí i uvolňujícím pandemickým opatřením mohli po dlouhých týdnech a měsících zaplnit areál poutníci z blízka i daleka. Biskup Jan poutníkům přiblížil a vyzdvihl význam sv. Josefa i pro dnešní čas a svou homilii obohatil i o svou osobní zkušenost se sv. Josefem. 


Mons. Pavel Dokládal také na výzvu papeže Františka zahájil růžencový „maraton“ na měsíc květen a také vyzdvihl, že tento růžencový maraton probíhá na poutním místě v Koclířově ranní, polední i večerní modlitbou sv. růžence již 25 let (každodenní přenos na www.cm-fatima.cz). 


Na závěr mše svaté se všichni spojili v modlitbě za požehnání pro stavbu repliky kaple Zjevení – Capelinhy z Fatimy, která se bude na tomto poutním místě stavět. 

Václav Kašík