Vzpomínka na sestru Elišku Pretschnerovou


Datum
Co
Bohoslužby

Řeholní sestry si tak připomínají příklad jejího života, aby se vzájemně se sestersky povzbudily.

Letošní setkání 1.5. začalo společnou mší svatou, kterou celebroval Mons. Jan Paseka, generální vikář královehradecké diecéze. Po bohoslužbě  se všichni přesunuli na nedaleký hřbitov, aby se pomodlili růženec a u hrobu sestry Elišky svěřili Pánu prosby.