Tříkrálová sbírka v Kutné Hoře


Datum
Co
Adorace a modlitby, Setkání
Autor
Jan Šmok

Požehnání koledníkům v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.