Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou


Datum
Co
Poutě
Autor
Václav Kašík

"Svatý Vojtěch nerezignoval, ani když vyvraždili jeho rod, když se mu všechno zhroutilo, když byl vystaven utrpení a bolesti. Dokázal hledat dobro a být jeho nezištným a poctivým služebníkem. Vším, co dělal, prosvítala velká víra, s níž se dokázal orientovat i v těžkých a spletitých okolnostech své doby. To z něj zformovalo silnou osobnost s velkou láskou k lidem, která mu nedovolovala zatrpknout. Svatý Vojtěch přináší své poselství svobody v Kristu i nám, abychom také my uprostřed tlaků naší doby i našeho života vydávali stejné svědectví", říká emeritní brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.
 

Tradice svatovojtěšských poutí sahá v Libici nad Cidlinou do daleké minulosti. Jak už její název napovídá, je spojena s úctou k jednomu z českých patronů, druhému českému biskupovi sv. Vojtěchovi, pocházejícímu z rodu Slavníkovců.