Svátek sv. Barbory


Datum
Co
Bohoslužby
Autor
Jan Šmok

Kutnohorská farnost slavila mši svatou ke cti svaté Barbory, patronky města Kutná Hora. Mši svatou celebroval P. Filip Foltán.