Slavnost Těla a Krve Páně v Kutné Hoře


Datum
Co
Bohoslužby
Autor
Jan Šmok

Mši svatou ze slavnosti Těla a Krve Páně sloužil P. Dmytro Romanovský v chrámu sv. Barbory. Po mši svaté se rozezněl zvon Barbora a vyšel průvod ke kapli, která je zasvěcena právě Božímu Tělu. Na terase kaple byla modlitba s Eucharistickým požehnáním celému městu.