Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Slavnost Matky Boží, Panny Marie


Datum
Co
Bohoslužby, Kalendář biskupů
Autor
Tiskové středisko BiHK

Ve své promluvě diecézní biskup Jan Vokál mimo jiné řekl: "Osmý den po Ježíšově narození zasvěcuje církev té, která ho porodila – Panně Marii, Matce Boží. Proč je pro nás tato stvořená osoba tak důležitá? To podstatné totiž dalece překračuje poklonu nebo vzetí si za vzor tuto velkou světici. Je v ní klíč ke spojení lidství a Božství v osobě Ježíše Krista. Matka Boží je klíčem k tajemství spásy. Klíčem k tajemství, že Ježíš je úplným Bohem, ale také úplným člověkem. Je přímým potomkem ženy, přímým příbuzným člověka. Slovy Písma svatého: Synem člověka. Panna Maria je proto úplnou matkou Božího Syna, není jen nějakým prostředníkem. Je pravou matkou, která své mateřské povolání přijala a celým srdcem se pro ně svobodně rozhodla. Skrze toto její aktivní konání nám darovala věčný život a obnovuje naše spojení s Ním. Panna Maria je bránou ke spáse, bránou ke Kristu a bránou k Bohu.

Žádný lidský pokus jakkoliv obejít osobní vztah k Panně Marii nikdy nikomu neprospěl. Jako ona hraje velkou roli při příchodu Krista na svět v Betlémě, bude u poslední naší hodinky před smrtí každého z nás. A bude mít také ústřední roli při druhém slavném příchodu Krista na konci světa.

Přijímejme po celý rok Matku Boží zcela vědomě za naši Matku vlastní. Svěřujme se jí se vším. S radostmi a s kříži, které neseme, vkládejme jí do rukou sebe, své blízké žijící i zemřelé, utíkejme se k ní a prosme ji o pomoc. Odevzdávám vás všechny do její mateřské náruče."