Slavnost Matky Boží, Panny Marie


Datum
Co
Bohoslužby, Kalendář biskupů
Autor
Tiskové středisko BiHK

Ve své promluvě diecézní biskup Jan Vokál mimo jiné řekl: "Osmý den po Ježíšově narození zasvěcuje církev té, která ho porodila – Panně Marii, Matce Boží. Proč je pro nás tato stvořená osoba tak důležitá? To podstatné totiž dalece překračuje poklonu nebo vzetí si za vzor tuto velkou světici. Je v ní klíč ke spojení lidství a Božství v osobě Ježíše Krista. Matka Boží je klíčem k tajemství spásy. Klíčem k tajemství, že Ježíš je úplným Bohem, ale také úplným člověkem. Je přímým potomkem ženy, přímým příbuzným člověka. Slovy Písma svatého: Synem člověka. Panna Maria je proto úplnou matkou Božího Syna, není jen nějakým prostředníkem. Je pravou matkou, která své mateřské povolání přijala a celým srdcem se pro ně svobodně rozhodla. Skrze toto její aktivní konání nám darovala věčný život a obnovuje naše spojení s Ním. Panna Maria je bránou ke spáse, bránou ke Kristu a bránou k Bohu.

Žádný lidský pokus jakkoliv obejít osobní vztah k Panně Marii nikdy nikomu neprospěl. Jako ona hraje velkou roli při příchodu Krista na svět v Betlémě, bude u poslední naší hodinky před smrtí každého z nás. A bude mít také ústřední roli při druhém slavném příchodu Krista na konci světa.

Přijímejme po celý rok Matku Boží zcela vědomě za naši Matku vlastní. Svěřujme se jí se vším. S radostmi a s kříži, které neseme, vkládejme jí do rukou sebe, své blízké žijící i zemřelé, utíkejme se k ní a prosme ji o pomoc. Odevzdávám vás všechny do její mateřské náruče."