Na Velehradě s Eucharistií a Pannou Marií


Datum
Co
Adorace a modlitby, Poutě
Autor
Václav Kašík

Fatimský apoštolát se zapojil nejen do služby hnutí a komunit a při večerním modlitebním programu 4.7. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, ale především šířením poselství Fatimy a to hned několika aktivitami pro děti i dospělé. Také na první pohled nenápadný model mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze u sochy Panny Marie Fatimské rozzářil mnohým lidem úsměv na tváři. Fatimský apoštolát v ČR se rovněž snažil lidem a poutníkům představit a přiblížit Mezinárodní eucharistický kongres který se v září tohoto roku bude konat v Budapešti. Právě k těmto stěžejním sloupům Církve – Eucharistii a Panně Marii je potřeba se i v této nelehké době „připoutat“ a prohloubit s nimi svůj vztah.