Diecézní poutní centrum a mariánské procesí


Datum
Co
Poutě
Autor
Václav Kašík

Mariánské procesí se vydalo od Hradčanského náměstí k arcibiskupskému paláci, kde poutníkům udělil své požehnání J. Em. kardinál Dominik Duka. Poté procesí pokračovalo pod vedením ThDr. ICLic. Jiřího Koníčka, předsedy Hnutí obnovy duchovních tradic, k chrámu Panny Marie Vítězné (Pražskému Jezulátku). Přes Karlův most došli poutníci až na Staroměstské náměstí, kde v chrámu Matky Boží před Týnem sloužil mši svatou na poděkování za obnovený Mariánský sloup Mons. Pavel Dokládal, prezident Fatimského apoštolátu v ČR. Na závěr Mše svaté bylo také možné uctít ostatky sv. Šarbela, sv. Prokopa a sv. Františka a Hyacinty Marto. Po závěrečném požehnání se poutníci vydali za zpěvu Mariánských litanií k Mariánskému sloupu, kde proběhlo zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.