Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Den s Charlesem de Foucauld


Datum
Co
Bohoslužby, Přednášky, Setkání

Přednášejícími byly sestry z kongregace Malých sester Ježíšových (žijícími odkazem a spiritualitou Charlese de Foucaulda). Akce byla završena adorací v kapli sv. Vojtěcha a společným slavením mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Karel Foucauld bude svatořečený v neděli 15. května 2022 v Římě

Životopis:

Narodil se roku 1858 ve Štrasburku na východě Francie do zámožné rodiny. V necelých šesti letech mu zemřeli oba rodiče, což jej velmi poznamenalo. Během těžkého dospívání ztratil víru a žil bouřlivým a neuspořádaným životem. Jako voják zaháněl nudu obžerstvím a prostopášnou zábavou. Jako cestovatel poznal dobrotu a zbožnost Arabů. Příběh Karlovy konverze je především příběhem Boží trpělivosti vůči němu. Karel poznává Boží lásku a něhu – začíná nový život v poslušnosti a následování Ježíše, který jej uchvátí. Koná poutě do Svaté země, vstupuje do kláštera k trapistům. Postupně zjišťuje, že následovat Ježíše a vroucně jej milovat znamená být nablízku všem.  Roku 1901 se stává knězem a odchází na Saharu, aby přinesl světlo evangelia těm, které svět považuje za nepatrné – zapomenutým kmenům Tuaregů. Ti ho přijali jako bratra a nazývali „mužem Božím“ pro jeho dobré srdce. Nechyběla mu laskavost, mírnost, pokora ani odvaha. Z lásky k Ježíši stráví svůj život mezi těmito lidmi. Prvního prosincového dne roku 1916 se stává obětí nájezdných lupičů a před svou poustevnou umírá.

Karel Foucauld byl blahořečený roku 2005 papežem Benediktem XVI.

Svatořečen bude 15. května letošního roku papežem Františkem v Římě.