Děkovná bohoslužba za 10 let biskupské služby


Datum
Co
Bohoslužby, Kalendář biskupů
Autor
Pavel J. Sršeň

Biskup Jan ve svém kázání vzpomněl radikální změnu svého života, kterou mu biskupské svěcení přineslo.  Poděkoval Mons. Josefu Sochovi a pomocnému biskupovi Josefu Kajnekovi za jejich rady a doprovázení, které po svém nástupu do Hradce Králové potřeboval.

Za  diecézní sbor duchovních předal generální vikář Mons. Jan Paseka biskupu Janovi novou biskupskou mitru jako náhradu za zcela identickou mitru, která během deseti let cestování po diecézi již došla  úhony.