P. ThLic. PhDr. Vincent Zonták, CM


Narození
Kněžské svěcení
Úmrtí

Poslední funkce / ustanovení v diecézi: bývalý okrskový vikář a administrátor v Dobrušce

Parte
P. ThLic. PhDr. Vincent Zonták, CM (PDF)