Ota Zettl


Narození
Jáhenské svěcení
Úmrtí

Poslední funkce / ustanovení v diecézi: jáhen v Jičíně

Parte
Ota Zettl (PDF)