P. Jan Zemánek, CSsR


Narození
Kněžské svěcení
Úmrtí

Poslední funkce / ustanovení v diecézi: v letech 2007-2008 působil v Duchovní správě poutního kostela v Králíkách II