ThDr. Václav Zemanec


Narození
Kněžské svěcení
Úmrtí

Poslední funkce / ustanovení v diecézi: emeritní kanovník Katedrální kapituly v Hradci Králové, bývalý děkan v Jilemnici

Parte
ThDr. Václav Zemanec (PDF)