Otto Storg


Narození
Kněžské svěcení
Úmrtí

Poslední funkce / ustanovení v diecézi: kněz Diecéze Würzburg, čestný kanovník Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové