P. Ing. Stanislav Stařík, SDB


Narození
Kněžské svěcení
Úmrtí

Poslední funkce / ustanovení v diecézi: řeholní kněz, rodák z Přibyslavi

Parte
P. Ing. Stanislav Stařík, SDB (PDF)