Otto Šrůtek


Narození
Kněžské svěcení
Úmrtí

Poslední funkce / ustanovení v diecézi: osobní děkan, čestný konzistorní rada a emeritní farář ve Zdechovicích

Parte
Otto Šrůtek (PDF)