Ing. Jiří Sláma


Narození
Jáhenské svěcení
Úmrtí

Poslední funkce / ustanovení v diecézi: jáhen v Hradci Králové - Pouchově

Parte
Ing. Jiří Sláma (PDF)