Stanislav Skalský


Narození
Kněžské svěcení
Úmrtí

Poslední funkce / ustanovení v diecézi: emeritní děkan ve Vrchlabí

Parte
Stanislav Skalský (PDF)