Ladislav Šidák


Narození
Kněžské svěcení
Úmrtí

Poslední funkce / ustanovení v diecézi: emeritní farář v Hronově

Parte
Ladislav Šidák (PDF)