Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

P. Jaroslav Mikeš, SDB


Narození
Kněžské svěcení
Úmrtí

Poslední funkce / ustanovení v diecézi: farní vikář v Pardubicích, dříve administrátor v Sebranicích u Litomyšle

Parte
P. Jaroslav Mikeš, SDB (PDF)

Salesián P. Jaroslav Mikeš se narodil 19. 1. 1953 v Kněžicích u Ronova nad Doubravou. Po vyučení šel budovat pražské metro, kde byl v kontaktu se salesiány, kteří nemohli působit v běžné pastoraci, protože neměli tehdy potřebný státní souhlas. Jaroslavovým duchovním učitelem, na kterého často vzpomínal, byl salesián P. Josef Kubín. Během zaměstnání u Metrostavu nastoupil na gymnázium a začal se připravovat ke kněžské službě. V roce 1980 vstoupil do kněžského semináře v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1985. Během prvních dvou let působil v Kutné Hoře, Humpolci, Jiřicích, Novém Bydžově a Hradci Králové, v letech 1987–1991 na Novém Hrádku. Už od svého kněžského mládí horlivě pečoval o salesiánská povolání. Od srpna 1991, kdy se přestěhoval do nově vzniklé komunity v Sebranicích u Litomyšle, nesl odpovědnost za aspirantát a přednoviciát, o jehož existenci se zasadil. V roce 2005 se přestěhoval do komunity v Praze – Dolních Počernicích. Téměř všechen čas věnoval duchovnímu doprovázení. Byl v kontaktu s řadou lidí z předchozích působišť, zapojil se do misijního programu Cagliero, víkendových kurzů Otec a syn a dalších aktivit. Velkou část energie věnoval pastoraci studentů u kostela sv. Kříže v Praze Na Příkopech, ve které pokračoval i po přestěhování do Pardubic v roce 2019. Právě při odchodu do kostela sv. Kříže z pražského bytu, kde přespával, si ho Pán ráno 26. 7. 2022 náhle povolal.