P. Jaroslav Kopecký, SDB


Narození
Kněžské svěcení
Úmrtí

Poslední funkce / ustanovení v diecézi: člen salesiánské komunity v Sebranicích u Litomyšle

Parte
P. Jaroslav Kopecký, SDB (PDF)