P. Gilbert Josef Augusta, OPraem.


Narození
Kněžské svěcení
Úmrtí

Poslední funkce / ustanovení v diecézi: bývalý administrátor in spiritualibus v Úsobí, Herálci a Skále

Parte
P. Gilbert Josef Augusta, OPraem. (PDF)