Římskokatolická farnost Rudoltice


Duchovní správa
Mgr. Ing. Josef Macháček (administrátor jáhen)
Dr. Zbigniew Jan Czendlik (pověřen konáním kněžských funkcí)
Adresa sídla

č. p. 1
561 25 Rudoltice

IČO: 49314602

Číslo farnosti: 831012

E-mail
rkf.rudoltice@dihk.cz
Web
http://www.farnostrudoltice.cz
Vikariát
Vikariát Ústí nad Orlicí

Obce zasahující na území farnosti

Obec
Rudoltice
Kostel
farní kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů