Yvetta Šléglová


E-mail
sleglova.yvetta@dihk.cz

Vikariátní funkce

Vikariát Hradec Králové
stavební technik
Vikariát kutnohorsko-poděbradský
stavební technik