ICLic. Mgr. Pavel Seidl


Telefon
737 443 792
731 646 885
E-mail
seidl.pavel@dihk.cz
pavel.seidl@worldonline.cz
pavel.seidl@tiscali.cz
farkruc@seznam.cz
rkf.krucemburk@dihk.cz
Web
http://www.krucemburk.farnost.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Krucemburk
děkan-farář - spravuje farnost
Sopoty
administrátor excurrendo

Diecézní a další funkce

člen kněžské rady
sídelní kanovník
Kolegiátní kapitula při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli
soudní místovikář
Diecézní církevní soud v Hradci Králové
soudce Diecézního církevního soudu v Brně