Mgr. Pavol Sandánus


Telefon
733 161 606
E-mail
sandanus.pavol@dihk.cz
rkf.nekor@dihk.cz
nekor@farnost.cz
Web
http://www.nekor.farnost.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Nekoř
farář - spravuje farnost

Vikariátní funkce

Vikariát Žamberk
sekretář vikariátu