Mgr. Josef Roušar


Telefon
737 747 204
E-mail
rousar.josef@dihk.cz
josefrousar@seznam.cz
rkf.letohrad@dihk.cz
Web
http://www.letohrad.farnost.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Letohrad
děkan-farář - spravuje farnost

Vikariátní funkce

Vikariát Žamberk
okrskový vikář